Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:27:37
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:52
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:31
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:26:09
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:42
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:25:23
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 11:24:47
PROJEKTY UCHWAŁ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:55:00
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:54:25
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 - KPP w Choszcznie - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:53:18
Informacja Burmistrza Recza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium kierunków uwarunkowań na terenie gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:52:57
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 - KPP w Choszcznie - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:52:10
Sprawozdanie z działalności oświatowej za 9 miesięcy 2008r. Przedszkola Miejskiego w Reczu - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:50:51
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENIOWIE za I - IX 2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:50:21
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENIOWIE za I - IX 2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:49:45
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU za I-IX 2008 rok - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:48:53
SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI GIMNAZJUM W RECZU za 9 miesięcy od 01.01.2008 do 31.10.2008 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:48:27
INFORMACJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:47:44
OGŁOSZENIE - KOMISJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:47:16
OGŁOSZENIE - KOMISJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:47:10
OGŁOSZENIE - KOMISJE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:46:58
OGŁOSZENIE -SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-17 10:46:24
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-14 08:57:02
Zastępca Burmistrza Aleksander Jałowiecki - 07.11.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-14 08:56:05
Zastępca Burmistrza Aleksander Jałowiecki - 07.11.2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-11-14 08:55:47
W Y K A Z nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - dz. Nr 290/3 Martyna Smus 2008-11-13 07:44:47
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Zalesieniu działek nr ewid. 522/30, 707/18,707/20,615/1 obręb Recz leżące w granicach obszaru Natura 2000 OSO Dolina Iny koło Recz oraz granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 392/3 obręb Rajsko gmina Recz leżąca w granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 290 obręb Pomień gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-05 09:56:27
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Zalesieniu działek nr ewid. 522/30, 707/18,707/20,615/1 obręb Recz leżące w granicach obszaru Natura 2000 OSO Dolina Iny koło Recz oraz granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 392/3 obręb Rajsko gmina Recz leżąca w granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 290 obręb Pomień gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-05 09:53:37
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Zalesieniu działek nr ewid. 522/30, 707/18,707/20,615/1 obręb Recz leżące w granicach obszaru Natura 2000 OSO Dolina Iny koło Recz oraz granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 392/3 obręb Rajsko gmina Recz leżąca w granicach SOO Lasy Puszczy nad Drawą; działki nr ewid. 290 obręb Pomień gmina Recz". Martyna Smus 2008-11-05 09:53:01
Uchwała Nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Martyna Smus 2008-11-03 09:27:22
Uchwała Nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Martyna Smus 2008-11-03 09:25:56
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-10-31 14:52:34
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-10-31 14:51:48
Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz Martyna Smus 2008-10-31 14:50:29
NABÓR ofert na stanowisko Zastępcy Burmistrza Recza Martyna Smus 2008-10-29 15:06:00
NABÓR ofert na stanowisko Zastępcy Burmistrza Recza Martyna Smus 2008-10-29 15:04:51
Protokół nr XX/08 z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-10-27 15:52:49
Protokół nr XX/08 z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2008-10-27 15:49:00
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. 100/74, 267/2, 167/6 obręb Recz Martyna Smus 2008-10-23 13:53:17