Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie : określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów. Martyna Smus 2008-05-21 14:15:14
Uchwała Nr XVII/113/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Recz. Martyna Smus 2008-05-21 14:14:59
Uchwała Nr XVII/112/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Recz. Martyna Smus 2008-05-21 14:14:49
Uchwała Nr XVII/111/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. Martyna Smus 2008-05-21 14:14:35
Uchwała Nr XVII/110/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Martyna Smus 2008-05-21 14:14:25
Uchwała Nr XVII/109/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie udzielenie Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. Martyna Smus 2008-05-21 14:14:14
Uchwała Nr XVII/112/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-21 14:14:03
Protokół Nr XVII/08 z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-21 14:13:22
Protokół Nr XV/08 z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu. Martyna Smus 2008-05-21 14:10:38
UCHWAŁA Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-21 14:09:54
UCHWAŁA Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz. Martyna Smus 2008-05-21 14:09:20
UCHWAŁA Nr XV/106/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ,, Nieruchomości Botel & Nabzdyk ”. Martyna Smus 2008-05-21 14:09:03
UCHWAŁA Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz Martyna Smus 2008-05-21 14:08:45
U C H W A Ł A Nr XV/104/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2008. Martyna Smus 2008-05-21 14:08:28
UCHWAŁA Nr XV/103/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dobra Inicjatywa Regionu Martyna Smus 2008-05-21 14:08:01
UCHWAŁA Nr XV/102/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przystąpienia Gminy Recz do realizacji programu pt: „ Polski Projekt 400 Miast". Martyna Smus 2008-05-21 14:07:27
UCHWAŁA Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020 Martyna Smus 2008-05-21 14:07:15
UCHWAŁA Nr XV/100/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Recz Martyna Smus 2008-05-21 14:06:56
Leon Grzelak - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:51:54
Tadeusz Robaczek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:51:47
Tadeusz Antosiewicz - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:51:22
Tadeusz Antosiewicz - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:50:25
Leon Grzelak - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:41:51
Tadeusz Robaczek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:41:40
Tadeusz Antosiewicz - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:41:31
Leon Grzelak - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:25:01
Leon gPrzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:24:18
Leon gPrzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:24:03
Tadeusz Robaczek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:22:37
Maria Wojciechowska - Radna - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:20:40
Zenona Skowrońska - Radna - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:19:34
Andrzej Pater - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:18:35
Agata Paszowska - Radna - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:17:30
Mariola Misiek - Radna - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:16:33
Edmund Matczak - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:15:29
Dariusz Kowalewski - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:13:09
Grażyna Konieczna - Radna - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:12:02
Bożena Karpińska - Radna - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:09:27
Mieczysław Juszczyk - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:08:18
Ryszard Dobrzaniecki - Radny - dokument usunięty Martyna Smus 2008-05-20 14:07:18