Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Zamówienia Publicznego - Audyt wewnętrzny Justyna Zając 2023-02-24 14:28:43
Protokół Zamówienia Publicznego - Audyt wewnętrzny Justyna Zając 2023-02-24 14:28:33
Zawiadomienie Burmistrza Recza o umorzeniu postępowania na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2023-02-23 15:20:27
Decyzja o umorzeniu postępowania na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2023-02-23 15:17:05
Decyzja o umorzeniu postępowania na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2023-02-23 15:16:53
Informacja o wynikach naboru Martyna Smus 2023-02-23 15:08:42
Informacja o wynikach naboru Martyna Smus 2023-02-23 15:08:06
Agnieszka Pater 2023-02-23 12:18:28
Zarządzenie Nr 15a/2023 Burmistrza Recza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola obowiązującej od 1 stycznia 2023 r oraz statystycznej liczbe dzieci. Oskar Grabarczyk 2023-02-20 13:13:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia Nr 23/2023 Martyna Olejarnik 2023-02-17 14:06:36
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. Martyna Smus 2023-02-17 13:15:24
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. Martyna Smus 2023-02-17 13:14:40
Burmistrz Recza ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectw Gminy Recz. Martyna Smus 2023-02-17 13:12:50
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych - dokument usunięty Martyna Smus 2023-02-17 13:11:23
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych - dokument usunięty Martyna Smus 2023-02-17 13:10:18
Zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 9 lutego 2023 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: "Budowie wewnętrznej drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 711 oraz częściach działek nr geod. 459, 692, 690, 771/2, 789, 770 obręb Recz, gm. Recz" Oskar Grabarczyk 2023-02-10 15:06:28
Zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 9 lutego 2023 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: "Budowie wewnętrznej drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 711 oraz częściach działek nr geod. 459, 692, 690, 771/2, 789, 770 obręb Recz, gm. Recz" Oskar Grabarczyk 2023-02-10 15:06:03
2023 Oskar Grabarczyk 2023-02-10 15:04:39
Klauzula informacyjna RODO Martyna Smus 2023-02-10 09:50:43
Kwestionariusz osobowy Martyna Smus 2023-02-10 09:49:23
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Martyna Smus 2023-02-10 09:48:37
Oświadczenia kandydata do celów rekrutacji - wzory Martyna Smus 2023-02-10 09:47:11
Oświadczenia do celów rekrutacji Martyna Smus 2023-02-10 09:46:36
Oświadczenie o stanie zdrowia Martyna Smus 2023-02-10 09:46:29
Oświadczenia do celów rekrutacji Martyna Smus 2023-02-10 09:45:31
Oświadczenia kandydata - wzory - dokument usunięty Martyna Smus 2023-02-10 09:44:28
Oświadczenia kandydata do celów rekrutacji - wzory Martyna Smus 2023-02-10 09:44:17
Oświadczenia kandydata - wzory - dokument usunięty Martyna Smus 2023-02-10 09:43:56
Ogłoszenie o naborze Martyna Smus 2023-02-10 09:42:06
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I OŚWIATY Martyna Smus 2023-02-10 09:40:30
Zgromadzenie 14-02-2023 Piotr Bohdziewicz 2023-02-10 09:29:30
Zgromadzenie 14-02-2023 Piotr Bohdziewicz 2023-02-10 09:29:00
Klauzula informacja- sprawy załatwiane milcząco Agnieszka Pater 2023-02-09 14:07:04
Agnieszka Pater 2023-02-09 13:58:49
Agnieszka Pater 2023-02-09 13:49:17
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-02-09 13:09:17
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz Rafał Kudełka 2023-02-08 12:55:10
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz Rafał Kudełka 2023-02-08 12:54:25
Zarządzenie nr 17 /2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2023 r. Oskar Grabarczyk 2023-02-07 13:11:14
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-02-07 13:09:40