Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 16:06:08
UCHWAŁA Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 16:05:29
UCHWAŁA Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 16:00:43
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY RECZ do roku 2020 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:43:16
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:43:01
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Recz za 2007 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:41:17
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RECZ ZA 2007 R. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:40:07
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RECZ ZA 2007 R. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:39:58
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RECZ ZA 2007 R. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:39:57
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych za okres 2007r. oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2007 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:38:20
Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu za 2007r - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:37:40
Sprawozdanie z działalności szkoły podstawowej w Reczu za 2007 rok - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:36:17
Realizacja wydatków za rok 2007 szkoła podstawowa im Jana Pawła ii w Lubieniowie - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:34:51
Sprawozdanie z działalności gimnazjum w Reczu za rok 2007 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:34:05
Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:32:43
Sprawozdanie z działalności oświatowej za rok 2007 Przedszkola Miejskiego w Reczu; - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:32:12
Sprawozdania z działalności za 2007 rok - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:30:59
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:20:33
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2008-2011. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:16:30
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:15:39
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:14:49
Projekt uchwały w sprawie : określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:13:49
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:12:52
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 15:02:54
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:58:01
- dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:47:38
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2008-2011 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:27:13
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2008-2011 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:27:04
PROJEKTY UCHWAŁ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:26:52
XVII SESJA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:26:36
OGŁOSZENIE O SESJI - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:26:08
Projekt uchwały sprawie upoważnienia Burmistrza Recza do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:25:41
PROJEKT UCHWAŁY - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:24:32
XVI SESJA NADZWYCZAJNA - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:24:13
OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:23:21
MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:23:07
MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:23:03
OGŁOSZENIE O SESJI - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:22:39
MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:21:28
OGŁOSZENIE O SESJI - dokument usunięty Martyna Smus 2008-04-10 14:18:57