Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJE I WYNIKI Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ODBYTYCH W DNIU 7 CZERWCA 2009 r. Martyna Smus 2009-06-10 14:14:44
INFORMACJE I WYNIKI Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ODBYTYCH W DNIU 7 CZERWCA 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-06-10 14:09:29
INFORMACJE I WYNIKI Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ODBYTYCH W DNIU 7 CZERWCA 2009 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-06-10 14:07:45
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogród warzywny oraz postawienie tymczasowego budynku gospodarczego - dz. 490/5 obręb Recz Martyna Smus 2009-06-04 15:09:09
II przetarg na zakup, dostawę i montaż urządzeń i sprzętu w celu zainstalowania gminnej platformy cyfrowej Gmina Recz w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu i jednostkach podległych. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków wspólnotowych Nr projektu Z/2.32/I/1.5/486/05 dofinansowane w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego . Martyna Smus 2009-06-04 15:02:51
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono ulg w 2008r. Martyna Smus 2009-06-03 11:29:01
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY Martyna Smus 2009-06-03 11:27:18
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY Martyna Smus 2009-06-03 11:26:48
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY Martyna Smus 2009-06-03 11:26:36
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - Recz, ul. Promenada 6. Martyna Smus 2009-06-03 11:23:18
Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Reczu i budynków Szkoły Podstawowej w Reczu - Nr projektu PL 0417 Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków wspólnotowych Nr projektu PL 0417 dofinansowane w 65,89 % kosztów kwalifikowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego , sekcja 4.7 Zasad VI procedur dla wprowadzania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 - 2009. Martyna Smus 2009-06-03 08:53:26
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Recz do projektu "Moje Gimnazjum - moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Martyna Smus 2009-05-29 09:54:41
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Recz do projektu "Moje Gimnazjum - moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Martyna Smus 2009-05-29 09:54:21
UCHWAŁA Nr XXVIII/209/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Recza polegającego na zabezpieczeniu w budżecie gminy Recz dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu w latach 2010 i 2011 na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. Martyna Smus 2009-05-29 09:53:46
UCHWAŁA Nr XXVIII/209/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Recza polegającego na zabezpieczeniu w budżecie gminy Recz dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu w latach 2010 i 2011 na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. Martyna Smus 2009-05-29 09:52:41
UCHWAŁA Nr XXVIII/208/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Odnowy Miejscowości Recz. Martyna Smus 2009-05-29 09:51:48
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Recz do projektu "Moje Gimnazjum - moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Martyna Smus 2009-05-29 09:49:57
UCHWAŁA Nr XXVIII/206/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-29 09:49:21
UCHWAŁA Nr XXVIII/206/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-29 09:49:00
UCHWAŁA Nr XXVIII/205/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-29 09:48:23
UCHWAŁA Nr XXVIII/204/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-29 09:47:48
Protokół z weryfikacji i analizy dokumentów przeprowadzonych przez Komisję Rwizyjną w sprawie zgłoszonej skargi Martyna Smus 2009-05-29 09:47:01
UCHWAŁA Nr XXVIII/203/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza. Martyna Smus 2009-05-29 09:45:02
Sesja XXVIII/09 Martyna Smus 2009-05-29 09:43:26
OGŁOSZENIE - dokument usunięty Martyna Smus 2009-05-28 11:00:41
ROZSTRZYGNIĘCIE II NABORU NA STANOWISKO MŁODSZEGO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Martyna Smus 2009-05-28 08:51:50
ROZSTRZYGNIĘCIE II NABORU NA STANOWISKO MŁODSZEGO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Martyna Smus 2009-05-28 08:51:15
II przetarg na zakup, dostawę i montaż urządzeń i sprzętu w celu zainstalowania gminnej platformy cyfrowej Gmina Recz w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu i jednostkach podległych. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków wspólnotowych Nr projektu Z/2.32/I/1.5/486/05 dofinansowane w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego . Martyna Smus 2009-05-28 08:47:10
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania gospodarczego - dz. 117/23 obręb Recz. Martyna Smus 2009-05-27 09:35:59
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania gospodarczego - dz. 117/23 obręb Recz. Martyna Smus 2009-05-27 09:35:40
UCHWAŁA Nr XXVII/199/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Martyna Smus 2009-05-25 12:12:14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Martyna Smus 2009-05-25 12:12:07
Sprawozdania z działalności jednostek budżetowych za 2008 r. Martyna Smus 2009-05-25 12:12:02
Protokół Nr XXVII/09 z przebiegu obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2009-05-25 12:11:09
Protokół Nr XXVII/09 z przebiegu obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2009-05-23 21:42:47
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2008 r. Martyna Smus 2009-05-22 15:25:09
Kontrola problemowa przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w 2009 r. Martyna Smus 2009-05-22 15:25:03
Protokół z przeprowadzonej kontroli w sprawie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej w latach 2007-2008. Martyna Smus 2009-05-22 15:21:36
Protokół z przeprowadzonej kontroli w sprawie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków a także prowadzenia zbiorów gminnych latach 2007-2008. Martyna Smus 2009-05-22 15:20:02
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2008 r. Martyna Smus 2009-05-22 15:09:32