Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXVII/197/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 - 2013. Martyna Smus 2009-05-06 12:04:11
UCHWAŁA Nr XXVII/195/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008. Martyna Smus 2009-05-06 11:54:28
UCHWAŁA Nr XXVII/202/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Recz. Martyna Smus 2009-05-06 11:54:09
UCHWAŁA Nr XXVII/201/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miejskiego Klubu Sportowego " REMOR " w Reczu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych z prawem własności budynków i budowli. Martyna Smus 2009-05-06 11:53:28
UCHWAŁA Nr XXVII/200/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2009. Martyna Smus 2009-05-06 11:48:42
UCHWAŁA Nr XXVII/199/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Martyna Smus 2009-05-06 11:47:49
UCHWAŁA Nr XXVII/196/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego Martyna Smus 2009-05-06 11:47:30
UCHWAŁA Nr XXVII/198/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Choszczeńskiego nieruchomości niezabudowanej w drodze darowizny. Martyna Smus 2009-05-06 11:47:13
UCHWAŁA Nr XXVII/197/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 - 2013. Martyna Smus 2009-05-06 11:46:46
UCHWAŁA Nr XXVII/196/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego Martyna Smus 2009-05-06 11:44:02
Sesja XXVII/09 Martyna Smus 2009-05-06 11:43:11
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Martyna Smus 2009-05-06 11:41:12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Martyna Smus 2009-05-06 11:40:18
II przetarg na zakup, dostawę i montaż urządzeń i sprzętu w celu zainstalowania gminnej platformy cyfrowej Gmina Recz w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu i jednostkach podległych. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków wspólnotowych Nr projektu Z/2.32/I/1.5/486/05 dofinansowane w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego . Martyna Smus 2009-05-06 11:39:44
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Martyna Smus 2009-05-06 11:39:04
Informacja o pracy Burmistrza Recza w okresie między sesjami Martyna Smus 2009-05-06 11:31:12
UCHWAŁA Nr XXVI/192/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-06 11:30:20
UCHWAŁA Nr XXVI/191/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego. Martyna Smus 2009-05-06 11:29:51
UCHWAŁA Nr XXVI/190/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-06 11:29:21
UCHWAŁA Nr XXVI/191/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego. Martyna Smus 2009-05-06 11:28:26
UCHWAŁA Nr XXVI/190/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-06 11:28:05
Informacja o pracy Burmistrza Recza w okresie między sesjami Martyna Smus 2009-05-06 11:26:45
UCHWAŁA Nr XXVI/192/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-06 11:25:11
UCHWAŁA Nr XXVI/191/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego. Martyna Smus 2009-05-06 11:24:52
UCHWAŁA Nr XXVI/190/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Martyna Smus 2009-05-06 11:24:33
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 15:01:13
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 15:00:44
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 15:00:29
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 15:00:20
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 14:59:16
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 14:57:16
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 14:56:34
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 14:55:40
OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia znak sprawy : BM - 7624/5-4/2009 z dni a 4 maja 2009r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "przebudowie, rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 22032 długości 7940 km na odcinku m. Sicko - Sokoliniec - Rybaki - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 151 w m. Suliborek wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania budowli oraz zagospodarowania terenu działki". Martyna Smus 2009-05-05 14:54:46
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZUH "KOMUNALNIK" ZA 2008 r. Martyna Smus 2009-04-30 11:33:37
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGKiM ZA 2008 r. Martyna Smus 2009-04-30 11:31:32
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RECZU Martyna Smus 2009-04-30 11:16:24
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RECZU Martyna Smus 2009-04-30 11:16:11
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RECZU Martyna Smus 2009-04-30 10:24:35
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Martyna Smus 2009-04-30 10:23:23