Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 263/11, 263/12, 286/5, 591/6 położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz Martyna Smus 2009-02-11 10:56:52
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech z przeznaczeniem pod blaszany garaż kontenerowy - dz. 117/21, obręb Recz. Martyna Smus 2009-02-09 10:31:36
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech z przeznaczeniem pod blaszany garaż kontenerowy - dz. 117/21, obręb Recz. Martyna Smus 2009-02-09 10:31:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-02-06 15:01:55
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-02-06 15:01:15
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech - dz. 20/4 obręb Lubieniów Martyna Smus 2009-02-05 14:29:43
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech - dz. 20/4 obręb Lubieniów Martyna Smus 2009-02-05 14:28:57
Protokół Nr XXIII/08 z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2009-02-04 08:28:53
Protokół Nr XXIV/09 z przebiegu obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Martyna Smus 2009-02-04 08:28:34
Protokół Nr XXIV/09 z przebiegu obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Martyna Smus 2009-02-04 08:25:22
Protokół Nr XXIII/08 z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2009-02-04 08:22:28
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:55:00
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:48:19
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:47:55
W Y K A Z nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 15/2 Martyna Smus 2009-02-03 14:45:58
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn:" termomodernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomieniu polegająca na wymianie stolarki drzwiowej, okiennej, kompleksowej wymianie instalacji c.o. i c.w, ocieplenia stropodachu oraz montaż solarów słonecznych" zlokalizowanego na działce nr ewid.392/2 obręb Pomień. Martyna Smus 2009-02-03 14:43:23
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Reczu polegającej na wymianie instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, wymianie stolarki otworowej oraz docieplenie połaci dachowej" zlokalizowanego na działce nr ewid. 230/1 obręb Recz. Martyna Smus 2009-02-03 14:41:12
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech, z przeznaczeniem tymczasowo pod blaszane garaże - dz. 257/6-obręb Recz Martyna Smus 2009-02-02 10:23:51
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat z przeznaczeniem na ogródek warzywny - dz. 195/23 - obręb Recz Martyna Smus 2009-02-02 10:23:31
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech, z przeznaczeniem tymczasowo pod blaszane garaże - dz. 257/6-obręb Recz Martyna Smus 2009-02-02 10:22:51
W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat z przeznaczeniem na ogródek warzywny - dz. 195/23 - obręb Recz Martyna Smus 2009-02-02 10:21:19
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem tymczasowo na cele rekreacyjne - dz. 117/23 obręb Recz Martyna Smus 2009-01-29 11:55:50
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-01-29 11:55:37
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-01-29 11:55:07
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem tymczasowo na cele rekreacyjne - dz. 117/23 obręb Recz Martyna Smus 2009-01-29 11:52:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011 Martyna Smus 2009-01-29 11:48:56
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RECZA o odwołaniu II przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 27 stycznia 2009r., na godz. 11.15 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pomieniu stanowiącej własność Gminy Recz - dz. 8/2 Martyna Smus 2009-01-27 11:04:45
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: " Zagrodowa hodowla jeleniowatych - danieli w ilości nie więcej niż 1000 sztuk fizycznych wraz z budynkami mieszkalno - gospodarczymi na działkach nr ewid. 97/1; 97/2; 100; 101/1,107/17 obręb Lubieniów gm. Recz" Martyna Smus 2009-01-26 15:38:35
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: " Zagrodowa hodowla jeleniowatych - danieli w ilości nie więcej niż 1000 sztuk fizycznych wraz z budynkami mieszkalno - gospodarczymi na działkach nr ewid. 97/1; 97/2; 100; 101/1,107/17 obręb Lubieniów gm. Recz" Martyna Smus 2009-01-26 15:37:42
Wykaz organizacji pozarządowych Martyna Smus 2009-01-23 10:58:41
Wykaz organizacji pozarządowych Martyna Smus 2009-01-23 10:58:39
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2009-01-23 10:41:59
Ewidencja działalności gospodarczej - dokument usunięty Martyna Smus 2009-01-21 08:56:36
Ewidencja działalności gospodarczej - dokument usunięty Martyna Smus 2009-01-21 08:49:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2009-01-15 13:57:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie szlaku spacerowo - jezdnego w części ul. Murarskiej na odcinku 700 mb, na działkach: 216,215/2,199/3,218/2,217 obręb Recz" Martyna Smus 2009-01-15 13:54:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie informatyzacji terenów wiejskich Gminy Recz. Martyna Smus 2009-01-15 09:07:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie informatyzacji terenów wiejskich Gminy Recz. Martyna Smus 2009-01-15 09:07:29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie informatyzacji terenów wiejskich Gminy Recz. Martyna Smus 2009-01-15 09:06:23
UCHWAŁA Nr XXIII/163/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r. Martyna Smus 2009-01-14 13:33:51