Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz, rea - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 12:05:32
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:59:16
Projekt uchwały w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:56:59
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:54:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:50:46
projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:48:47
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006 - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:46:52
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Hand - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:44:47
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Recz-ul. Chyża-Choszczeńska - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:40:23
Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-22 11:34:22
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 5 września 2005 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 39 Paweł Kozina 2005-09-16 21:06:54
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 5 września 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 40 Paweł Kozina 2005-09-16 21:05:02
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. Paweł Kozina 2005-09-16 20:59:25
Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Recza z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na Paweł Kozina 2005-09-16 20:39:29
Informacja o ukonstytuowaniu się Obwodowych Komisji Wyborczych Paweł Kozina 2005-09-16 20:36:26
Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Recza z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyposp Paweł Kozina 2005-09-13 15:53:30
Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie Paweł Kozina 2005-09-13 15:37:35
Wyciąg z Obwieszczenia PKW o okręgach wyborczych Paweł Kozina 2005-09-13 15:36:49
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko ds. kontroli finansowej Paweł Kozina 2005-08-29 11:54:07
Informacja o konkursie na stanowisko ds. kontroli finansowej Paweł Kozina 2005-08-29 11:46:05
Obwieszczenie Burmistrza Recza z dnia 24 sierpnia 2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-08-24 13:11:51
Obwieszczenie Burmistrza Recza z dnia 24 sierpnia 2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-08-24 12:50:47
Wybory Prezydenckie 2005 Paweł Kozina 2005-08-23 18:32:21
Wybory Parlamentarne 2005 Paweł Kozina 2005-08-23 18:31:49
Uchwała Nr XXIX/192/05 w sprawie ustalenia diet dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej i sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej. Paweł Kozina 2005-08-11 10:08:21
Uchwała Nr XXIX/191/05 zmieniająca uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza. Paweł Kozina 2005-08-11 10:05:47
Uchwała Nr .XXIX/190/05 w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Paweł Kozina 2005-08-11 10:03:26
Uchwała Nr XXIX/189/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gimnazjum w Reczu Paweł Kozina 2005-08-11 10:01:29
Uchwała Nr XXIX/188/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu Paweł Kozina 2005-08-11 09:57:43
Uchwała Nr XXIX/187/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. Paweł Kozina 2005-08-11 09:54:56
Uchwała Nr XXIX/186/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Paweł Kozina 2005-08-11 09:49:04
Uchwała Nr XXIX/185/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Paweł Kozina 2005-08-11 09:40:49
Uchwała Nr XXIX/184/2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo. Paweł Kozina 2005-08-11 09:37:39
Wyniki badań wody za II kwartał 2005 r. Paweł Kozina 2005-08-04 09:00:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zbiórkę selektywną odpadów komunalnych i jej wywóz oraz zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Recz w okresie od 01.10.2005 r. do 30 Paweł Kozina 2005-08-03 08:04:12
Uchwała Nr XXIX/183/05 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz Paweł Kozina 2005-08-02 15:23:48
Protokół Nr XXIX/2005 z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 czerwca 2005r. Paweł Kozina 2005-08-02 15:22:00
Sesja XXIX 2005 r. Paweł Kozina 2005-07-29 15:00:55
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających, przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 r. dla wyboru Rady Miejskiej w Dobrej Paweł Kozina 2005-07-27 09:18:50
INFORMACJA o ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Reczu powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na 24 lipca 2005 r. oraz o godzin Paweł Kozina 2005-07-21 13:01:10