Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt Uchwały w sprawie : przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:29:05
Informacja o realizacji planów pracy przyjętych na 2005r. przez poszczególne komisje Rady. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:25:49
Informacja Burmistrza dotycząca realizacji współpracy pomiędzy Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie a Gminą Recz w roku 2005 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-17 08:23:42
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ” „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2005-2006” Paweł Kozina 2006-02-16 11:52:39
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu” Paweł Kozina 2006-02-16 11:51:03
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn.. Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na trawnikach, pielęgnacji zieleni i zadrzewiania na terenie miasta Recza w okresie Paweł Kozina 2006-02-16 11:48:51
Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki mieniem komunalnym Paweł Kozina 2006-02-14 18:35:43
Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych Paweł Kozina 2006-02-14 18:32:10
U C H W A Ł A Nr XXVI/166/05 w sprawie zobowiązania Burmistrza Recza do zawarcia umowy w imieniu Gminy Recz na wypłatę środków budżetowych za dokonanie oceny jakości prac przeprowadzonego w 2004r. rem Paweł Kozina 2006-02-13 08:35:42
II przetarg na sprzedaż gruntowej nieruchomości przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-07 08:02:20
II przetarg na sprzedaż gruntowej nieruchomości przy ul. Lubanowskiej Paweł Kozina 2006-02-07 08:00:43
II przetarg na sprzedaż lokalu usługowego przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-07 07:59:04
II przetarg na sprzedaż działki nr 177 przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-02-07 07:57:44
Rok 2006 Paweł Kozina 2006-02-07 07:51:55
Wyniki przetargów Paweł Kozina 2006-02-07 07:51:26
Przetargi 2006 Paweł Kozina 2006-02-07 07:50:29
Wykaz działek do dzierżawy -Suliborek - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-02-03 15:31:55
Obwieszczenia Burmistrza Recza o wszczęciu postępowania Paweł Kozina 2006-01-30 13:49:17
Rok 2006 Paweł Kozina 2006-01-30 13:46:30
Protokół Nr XXXII/2005 z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 grudnia 2005r. Paweł Kozina 2006-01-20 11:46:14
OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Recz Paweł Kozina 2006-01-10 09:20:14
U C H W A Ł A Nr XXXII/224./05 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2006r. Paweł Kozina 2006-01-06 13:11:15
U C H W A Ł A Nr XXXII/223/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2006r. Paweł Kozina 2006-01-06 13:09:33
U C H W A Ł A Nr XXXII/222/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2006r. Paweł Kozina 2006-01-06 13:07:37
U C H W A Ł A NR XXXII/221/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006r. Paweł Kozina 2006-01-06 13:01:42
UCHWAŁA NR XXXII/220/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paweł Kozina 2006-01-06 12:59:19
UCHWAŁA NR XXXII/219/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. Paweł Kozina 2006-01-06 12:57:12
UCHWAŁA NR XXXII/218/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. Paweł Kozina 2006-01-06 12:55:58
UCHWAŁA Nr XXXII/217/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r. Paweł Kozina 2006-01-06 12:53:07
UCHWAŁA Nr XXXII/216/05 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. Paweł Kozina 2006-01-06 12:48:40
UCHWAŁA NR XXXII/215/05 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r Paweł Kozina 2006-01-06 12:38:46
UCHWAŁA Nr XXXII/214/05 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Reczu Paweł Kozina 2006-01-06 12:35:06
UCHWAŁA Nr XXXII/213/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Paweł Kozina 2006-01-06 12:33:41
UCHWAŁA Nr XXXII/212/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Paweł Kozina 2006-01-06 12:32:07
Sesja XXXII 2005r. Paweł Kozina 2006-01-06 09:58:28
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B Paweł Kozina 2006-01-04 13:55:07
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM ZR-1/B Paweł Kozina 2006-01-04 13:53:59
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/B Paweł Kozina 2006-01-04 13:52:55
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A Paweł Kozina 2006-01-04 13:51:43
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/A Paweł Kozina 2006-01-04 13:50:34