Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Publiczny dostęp do informacji. Wymiana nawierzchni, parkingu i zjazdów do posesji w miejscowości Recz, u. Środkowa (droga wojewódzka nr 151) dz. nr 243 Paweł Kozina 2006-08-23 09:38:58
Budowa sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej na odcinku osiedle Słoneczne – ul. Srebrna w Reczu Paweł Kozina 2006-08-21 15:24:00
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:32:39
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:30:51
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:30:03
Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych ujętych w WPI - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:27:00
Informacja z działalności ZGKiM w Reczu za okres 2005 roku. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:57
Koszty ogrzewania WARR - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:56
Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna 53" - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:55
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:53
Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ogrodowi przykościelnemu w Reczu. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:49
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:48
Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR -Pomień - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:47
Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR -Rybaki - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:45
Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:43
Projekt Uchwały w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 - 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:39
Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-18 11:18:15
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-18 11:11:16
Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz, ... Paweł Kozina 2006-08-17 13:45:32
Remont układu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Reczu. Paweł Kozina 2006-08-14 13:48:15
„Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę dróg gminnych na osiedlu Dolinka w Reczu ” Paweł Kozina 2006-08-11 12:42:27
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie przeglądu kart usług w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz przeprowadzanie badania ich funkcjonowania. Paweł Kozina 2006-08-11 11:08:39
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie przeglądu kart usług w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz przeprowadzanie badania ich funkcjonowania. Paweł Kozina 2006-08-11 11:03:39
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie przeglądu kart usług w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz przeprowadzanie badania ich funkcjonowania. Paweł Kozina 2006-08-11 11:02:44
Uchwała Nr XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paweł Kozina 2006-08-09 08:41:28
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/244/06 - Program wdrożenia marki Recz 2006 - 2007 Paweł Kozina 2006-08-09 08:39:34
Uchwała Nr XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paweł Kozina 2006-08-09 08:37:35
Uchwała Nr XXXVI/253/06 w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia ,,Lokalna Organizacja Turystyczna 53”. Paweł Kozina 2006-07-31 13:30:36
UCHWAŁA Nr XXXVI/252/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-07-31 13:29:07
UCHWAŁA Nr XXXVI/251/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-07-31 13:26:41
UCHWAŁA Nr XXXVI/250/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Paweł Kozina 2006-07-31 13:24:34
UCHWAŁA NR XXXVI/249/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-07-31 13:22:18
UCHWAŁA NR XXXVI/248/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-07-31 13:20:54
UCHWAŁA Nr XXXVI/247/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2006-07-31 13:19:29
UCHWAŁA Nr XXXVI/247/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2006-07-31 13:18:46
UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2006-07-31 12:39:00
UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2006-07-31 12:14:35
UCHWAŁA Nr XXXVI/245/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Recz będących w użyczeniu Zakładu Usługowo Handlowego Komunalnik Sp. z o.o. Paweł Kozina 2006-07-31 12:12:30
Uchwała Nr XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paweł Kozina 2006-07-31 12:09:59
Protokół Nr XXXVI/2006 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu Paweł Kozina 2006-07-31 12:07:33