Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/A Paweł Kozina 2006-01-04 13:48:32
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1, IR-1, IL-1 Paweł Kozina 2006-01-04 13:46:55
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 Paweł Kozina 2006-01-04 13:44:49
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 Paweł Kozina 2006-01-04 13:40:20
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 Paweł Kozina 2006-01-04 13:39:33
Wzory formularzy Paweł Kozina 2006-01-04 12:00:41
Uchwała Nr XXXI/207/05 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym. Paweł Kozina 2006-01-04 11:58:37
Uchwała Nr XXXI/207/05 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-01-04 11:46:02
Rok 2006 Paweł Kozina 2006-01-04 11:41:54
Stypendium szkolne Paweł Kozina 2006-01-04 10:39:54
Oferta inwestycyjna -ulica Kolejowa Paweł Kozina 2005-12-29 08:39:47
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej 42/3 i 42/4 przy ulicy Kolejowej Paweł Kozina 2005-12-29 08:36:02
Wniosek aktualizacyjny Paweł Kozina 2005-12-28 13:01:54
Schemat procedury Strategii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Gminy Recz Paweł Kozina 2005-12-28 13:00:57
Wniosek Inwestycyjny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-21 11:45:40
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Recz 2003-2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-21 11:41:51
UCHWAŁA Nr XXXI/204/2005 w sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003 – 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-21 11:41:14
UCHWAŁA Nr XXVI/158/2005 w sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003 – 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-21 11:28:16
UCHWAŁA Nr XV/107/04 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003 - 2007. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-21 11:24:46
Uchwała Nr XXVIII/181/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-21 11:22:04
Uchwała Nr IX/51/03 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz. Paweł Kozina 2005-12-21 11:18:02
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Paweł Kozina 2005-12-21 11:14:16
Załącznik do Uchwały Nr VI/ 42/03 Rady Miejskiej w Reczu Paweł Kozina 2005-12-21 11:00:01
Strategia Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego Gminy Recz Paweł Kozina 2005-12-20 09:41:29
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz. Paweł Kozina 2005-12-20 09:30:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Chyżej Paweł Kozina 2005-12-16 15:13:44
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Lubanowskiej Paweł Kozina 2005-12-16 15:12:57
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Kolejowej Paweł Kozina 2005-12-16 15:10:57
Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Recza w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-16 14:17:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-15 14:10:44
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Reczu Paweł Kozina 2005-12-14 12:07:18
UCHWAŁA NR XXI/130/04 w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Recz Paweł Kozina 2005-12-14 10:29:06
Protokół Nr XXXI/2005 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 listopada 2005r. Paweł Kozina 2005-12-14 08:52:05
UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006r. Paweł Kozina 2005-12-14 08:45:58
UCHWAŁA Nr XXXI/204/05 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2005-12-08 13:29:29
UCHWAŁA NR XXXI/202/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Paweł Kozina 2005-12-08 13:11:00
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługow Paweł Kozina 2005-12-08 13:09:51
UCHWAŁA Nr XXX/200/05 w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Paweł Kozina 2005-12-08 13:04:36
U C H W A Ł A Nr XXX/199/05 w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r. Paweł Kozina 2005-12-08 08:11:41
UCHWAŁA Nr XXX/198/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rec Paweł Kozina 2005-12-08 08:08:55