Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXV/181/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zasad korzystania z sali sportowo - widowiskowej w Reczu Martyna Smus 2009-03-03 13:15:25
UCHWAŁA Nr XXV/177/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Zakładu Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik" sp. z o.o. w Reczu. Martyna Smus 2009-03-03 13:14:11
Informacja Przewodniczących o pracach Komisji Rady Miejskiej za 2008 r. Martyna Smus 2009-03-03 13:13:48
INFORMACJA BURMISTRZA RECZA O POZYSKANYCH ŚRODKACH Z ZEWNĄTRZ W GMINIE RECZ ZA 2008 R. Martyna Smus 2009-03-03 13:12:35
UCHWAŁA Nr XXV/183/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Reczu i nadania jej Regulaminu Martyna Smus 2009-03-03 13:09:56
UCHWAŁA Nr XXV/182/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. Martyna Smus 2009-03-03 13:09:31
UCHWAŁA Nr XXV/181/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zasad korzystania z sali sportowo - widowiskowej w Reczu Martyna Smus 2009-03-03 13:08:02
UCHWAŁA Nr XXV/180/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo - gminnego programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim" Martyna Smus 2009-03-03 13:07:36
UCHWAŁA Nr XXV/179/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych. Martyna Smus 2009-03-03 13:06:54
UCHWAŁA Nr XXV/178/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2009 - 2014. Martyna Smus 2009-03-03 13:06:25
UCHWAŁA Nr XXV/177/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Zakładu Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik" sp. z o.o. w Reczu. Martyna Smus 2009-03-03 13:05:43
Sesja XXV/09 Martyna Smus 2009-03-03 13:03:51
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ Martyna Smus 2009-03-02 15:07:21
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ Martyna Smus 2009-03-02 15:06:54
Postanowienie o nienakładanie raportu Martyna Smus 2009-02-27 14:51:04
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2 Martyna Smus 2009-02-25 15:29:22
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2 Martyna Smus 2009-02-25 15:26:36
DECYZJA O ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ - przebudowa i remont ul. Murarskiej oraz budowa sieci oświetleniowej, kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr. 199/3, 215/2, 218/1 w Reczu Martyna Smus 2009-02-19 08:22:50
ROK 2009 Martyna Smus 2009-02-19 08:17:32
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:51:05
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:50:47
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:47:35
OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W RECZU - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:46:49
OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W RECZU - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:46:26
TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:45:21
OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W RECZU - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:45:08
Informacja Burmistrza Recza o pozyskanych środkach z zewnętrz w Gminie Recz za 2008 r. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:43:12
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:42:19
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:41:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo - gminnego programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim" - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:41:29
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Reczu i nadania jej Regulaminu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:37:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:37:07
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z sali sportowo - widowiskowej w Reczu oraz wysokości opłat za korzystanie z niej. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:36:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo - gminnego programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim" - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:35:46
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:34:51
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:33:22
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:30:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2009 - 2014. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:29:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Recz na lata 2009 - 2014. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:29:35
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonych przez Zakładu Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik" sp. z o.o. w Reczu. - dokument usunięty Martyna Smus 2009-02-16 13:28:56