Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIII/50/03 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji gaśniczej - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-10-20 16:58:56
Protokół Nr 9 z przebiegu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 lipca 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 13:32:06
Sesja IX 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 13:26:35
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-10-17 18:35:24
Wzór zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-10-14 15:36:26
Zawiadomienie urzędnika wyborczego o zgłaszaniu kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-10-14 15:29:33
październik 2003 Paweł Kozina 2003-10-03 07:42:50
UCHWAŁA Nr VIII/50/03 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji gaśniczej Paweł Kozina 2003-09-25 19:06:11
UCHWAŁA Nr VIII/49/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-25 19:04:51
UCHWAŁA NR VIII/48/03 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmin Paweł Kozina 2003-09-25 19:03:22
UCHWAŁA Nr VIII/47/03 w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Paweł Kozina 2003-09-25 19:01:46
PROTOKÓŁ Nr VIII/03 z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 maja 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:59:28
Sesja VIII 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:55:05
UCHWAŁA Nr VII/46/03 w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Paweł Kozina 2003-09-25 18:24:18
UCHWAŁA Nr VII/45/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2003-09-25 18:23:28
UCHWAŁA Nr VII/43/03 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2002 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:22:11
Sesja VII 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:21:41
UCHWAŁA NR VII/44/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-25 18:20:50
PROTOKÓŁ Nr VII/2003 z przebiegu obrad VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:18:55
PROTOKÓŁ Nr VIII/03 z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 maja 2003 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-09-25 18:09:24
Zawiadomienie urzędnika wyborczego Paweł Kozina 2003-09-19 13:03:55
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie wyborów uzupełniających Paweł Kozina 2003-09-19 13:02:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających Paweł Kozina 2003-09-19 13:00:34
wrzesień 2003 Paweł Kozina 2003-09-16 14:59:07
UCHWAŁA Nr II/17/02 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2003 rok. Paweł Kozina 2003-09-16 13:17:14
UCHWAŁA Nr II/16/02 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-16 13:16:24
UCHWAŁA II/15/02 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-16 13:13:57
UCHWAŁA N r II/14/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na rok 2OO3 Paweł Kozina 2003-09-16 13:12:34
UCHWAŁA Nr II/13/02 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na rok 2003 Paweł Kozina 2003-09-16 13:11:35
UCHWAŁA Nr VI/42/03 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:48:58
UCHWAŁA NrVI/41/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Paweł Kozina 2003-09-15 21:45:53
UCHWAŁA Nr VI/40/03 w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych stanowiących mienie komunalne gminy Paweł Kozina 2003-09-15 21:45:08
PROTOKÓŁ Nr VI/03 z przebiegu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 kwietnia 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:44:21
Sesja VI 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:41:50
UCHWAŁA Nr V/39/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:40:49
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:39:27
UCHWAŁA Nr V/37/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:36:00
UCHWAŁA Nr V/36/03 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-15 21:29:21
UCHWAŁA NR V/33/03 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok Paweł Kozina 2003-09-15 21:13:03
PROTOKÓŁ Nr V/03 z przebiegu obrad V sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-15 21:12:00