Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Recza z dnia 24 sierpnia 2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-08-24 12:50:47
Wybory Prezydenckie 2005 Paweł Kozina 2005-08-23 18:32:21
Wybory Parlamentarne 2005 Paweł Kozina 2005-08-23 18:31:49
Uchwała Nr XXIX/192/05 w sprawie ustalenia diet dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej i sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej. Paweł Kozina 2005-08-11 10:08:21
Uchwała Nr XXIX/191/05 zmieniająca uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza. Paweł Kozina 2005-08-11 10:05:47
Uchwała Nr .XXIX/190/05 w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Paweł Kozina 2005-08-11 10:03:26
Uchwała Nr XXIX/189/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gimnazjum w Reczu Paweł Kozina 2005-08-11 10:01:29
Uchwała Nr XXIX/188/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu Paweł Kozina 2005-08-11 09:57:43
Uchwała Nr XXIX/187/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. Paweł Kozina 2005-08-11 09:54:56
Uchwała Nr XXIX/186/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Paweł Kozina 2005-08-11 09:49:04
Uchwała Nr XXIX/185/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Paweł Kozina 2005-08-11 09:40:49
Uchwała Nr XXIX/184/2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo. Paweł Kozina 2005-08-11 09:37:39
Wyniki badań wody za II kwartał 2005 r. Paweł Kozina 2005-08-04 09:00:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zbiórkę selektywną odpadów komunalnych i jej wywóz oraz zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Recz w okresie od 01.10.2005 r. do 30 Paweł Kozina 2005-08-03 08:04:12
Uchwała Nr XXIX/183/05 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz Paweł Kozina 2005-08-02 15:23:48
Protokół Nr XXIX/2005 z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 czerwca 2005r. Paweł Kozina 2005-08-02 15:22:00
Sesja XXIX 2005 r. Paweł Kozina 2005-07-29 15:00:55
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających, przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 r. dla wyboru Rady Miejskiej w Dobrej Paweł Kozina 2005-07-27 09:18:50
INFORMACJA o ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Reczu powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na 24 lipca 2005 r. oraz o godzin Paweł Kozina 2005-07-21 13:01:10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2005/2006” Paweł Kozina 2005-07-08 16:44:37
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. „Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz oraz jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Recza, zb Paweł Kozina 2005-07-08 16:42:00
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Udzielenie kredytu długoterminowego 32 miesięcznego, udzielonego w PLN w kwocie 1.100.000,00 zł (słownie jeden milion trzysta tysięcy złot Paweł Kozina 2005-07-08 15:24:20
Obwieszczenie GKW o zarejestrowaniu kandydatów Paweł Kozina 2005-07-07 10:43:15
ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Paweł Kozina 2005-07-06 07:54:57
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczeniu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Paweł Kozina 2005-07-03 10:11:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:09:42
Projekty uchwał w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej - szkół - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:08:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:06:07
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:05:01
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Pomień - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:03:00
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubieniów - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:01:53
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-22 10:00:29
Uchwała Nr XXVIII/182/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Paweł Kozina 2005-06-22 09:56:01
Uchwała Nr XXVIII/181/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis Paweł Kozina 2005-06-22 09:55:01
Uchwała Nr XXVIII/ 180/2005 w sprawie : zmiany uchwały nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze Paweł Kozina 2005-06-22 09:54:10
Uchwała Nr XXVIII/179/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działkac Paweł Kozina 2005-06-22 09:52:39
Uchwała Nr XXVIII/178/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa Paweł Kozina 2005-06-22 09:51:29
Uchwała Nr XXVIII/177/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2005-06-22 09:48:55
Uchwała Nr XXVIII/176/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów o Paweł Kozina 2005-06-17 08:21:08
Uchwała Nr XXVIII/175/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Paweł Kozina 2005-06-17 08:14:40