Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dobrzaniecki Ryszard - radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:57:00
Juszczyk Mieczysław - radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:56:07
Karpińska Bożena - radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:55:06
Konieczna Grażyna - radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:54:14
Kowalewski Dariusz - radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:53:17
Matczak Edmund - radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:52:07
Misiek Mariola - radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:51:26
Paszowska Agata - radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:50:19
Pater Andrzej - radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:49:29
Robaczek Tadeusz - Z-ca Przewodniczącego - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:48:20
Skowrońska Zenona - radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:47:18
Wojciechowska Maria - radna - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:46:13
Radni (początek kadencji) - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:43:27
Rok 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-02-02 12:40:39
Zarządzenie Burmistrza Recza nr 5/2007 w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw gminy Recz. Paweł Kozina 2007-02-02 12:37:23
Zarządzenie Burmistrza Recza nr 5/2007 w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw gminy Recz. Paweł Kozina 2007-02-02 12:28:13
Obwieszczenie Burmistrza Recza o naborze na stanowisko do spraw obrony cywilnej spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu w wymiarze ½ etatu Paweł Kozina 2007-01-31 12:01:53
Obwieszczenie Burmistrza Recza o naborze na stanowisko do spraw obrony cywilnej spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu w wymiarze ½ etatu Paweł Kozina 2007-01-31 12:01:09
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego (PTK Centertel) Paweł Kozina 2007-01-31 10:47:22
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego (PTK Centertel) Paweł Kozina 2007-01-31 10:42:04
Rok 2007 Paweł Kozina 2007-01-31 10:36:32
Burmistrz Recza ogłasza nabór na stanowisko do spraw obrony cywilnej spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu w wymiarze ½ etatu Paweł Kozina 2007-01-31 08:23:24
Burmistrz Recza ogłasza nabór na stanowisko do spraw obrony cywilnej spraw wojskowych i ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu w wymiarze ½ etatu Paweł Kozina 2007-01-31 08:22:47
Ogłoszenia - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-31 08:20:14
Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, salą rehabilitacyjną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratuszowej 29 w Reczu, działka nr ewid. 215/3 oraz 218/1, 217, 197/7, 197/7 i 226 Paweł Kozina 2007-01-30 11:27:18
Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:25:14
Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody; „Grądowe Zbocze”. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:23:10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2007r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:20:20
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2007 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:18:52
Projekt uchwały sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2007r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 11:11:57
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:46:01
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:42:18
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:37:23
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:37:07
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:35:21
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:29:00
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:25:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:23:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:11:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2007-01-17 10:03:34