Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.   2006-09-15 11:44:18
Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.   2006-09-15 11:42:12
Zarządzenie wyborów samorzadowych   2006-09-15 11:13:43
Zarządzenie wyborów samorzadowych   2006-09-15 11:03:24
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego   2006-09-15 10:58:04
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Reczu przy ul. Kolejowej dz.ew.nr 182 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-09-13 08:31:20
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Reczu przy ul. Kolejowej dz.ew.nr 182 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-09-13 08:30:45
OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II Paweł Kozina 2006-09-12 15:26:38
Budowa sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej na odcinku osiedle Słoneczne – ul. Srebrna w Reczu Paweł Kozina 2006-09-07 13:58:36
Analiza ankiet majacych na celu zbadanie opinii i oczekiwań, co do dalszego kierunku rozwoju Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-31 16:23:17
Analiza ankiet majacych na celu zbadanie opinii i oczekiwań, co do dalszego kierunku rozwoju Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-31 16:21:31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Srebrnej nr 161/1 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-31 15:36:17
Koncepcja marki Recz Paweł Kozina 2006-08-25 09:30:12
Dobrzaniecki Ryszard - przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-24 11:20:23
Prezentacja marki Recz Paweł Kozina 2006-08-23 12:23:07
Koncepcja marki Recz Paweł Kozina 2006-08-23 11:55:39
Publiczny dostęp do informacji. Budowa kanalizacji os. Słoneczne – ul. Srebrna w Reczu dz. nr 5, 46/1, 112/3, 113, 114, 115/6, 115/8, 115/9, 115/10 Paweł Kozina 2006-08-23 09:44:31
Publiczny dostęp do informacji. Wymiana nawierzchni, parkingu i zjazdów do posesji w miejscowości Recz, u. Środkowa (droga wojewódzka nr 151) dz. nr 243 Paweł Kozina 2006-08-23 09:43:10
Publiczny dostęp do informacji. Wymiana nawierzchni, parkingu i zjazdów do posesji w miejscowości Recz, u. Środkowa (droga wojewódzka nr 151) dz. nr 243 Paweł Kozina 2006-08-23 09:42:08
Publiczny dostęp do informacji. Wymiana nawierzchni, parkingu i zjazdów do posesji w miejscowości Recz, u. Środkowa (droga wojewódzka nr 151) dz. nr 243 Paweł Kozina 2006-08-23 09:39:27
Publiczny dostęp do informacji. Wymiana nawierzchni, parkingu i zjazdów do posesji w miejscowości Recz, u. Środkowa (droga wojewódzka nr 151) dz. nr 243 Paweł Kozina 2006-08-23 09:38:58
Budowa sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej na odcinku osiedle Słoneczne – ul. Srebrna w Reczu Paweł Kozina 2006-08-21 15:24:00
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:32:39
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:30:51
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:30:03
Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych ujętych w WPI - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:27:00
Informacja z działalności ZGKiM w Reczu za okres 2005 roku. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:57
Koszty ogrzewania WARR - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:56
Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna 53" - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:55
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:53
Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ogrodowi przykościelnemu w Reczu. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:49
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:48
Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR -Pomień - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:47
Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR -Rybaki - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:45
Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:43
Projekt Uchwały w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 - 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:39
Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-18 11:18:15
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-18 11:11:16
Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz, ... Paweł Kozina 2006-08-17 13:45:32
Remont układu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Reczu. Paweł Kozina 2006-08-14 13:48:15