Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2023 r. dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2023-04-12 12:20:01
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2023 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52?, na wniosek Remor Solar Polska Spółka Akcyjna ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił Pan Wojciech Borkowski - dokument usunięty Rafał Kudełka 2023-04-12 12:19:54
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2023 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52?, na wniosek Remor Solar Polska Spółka Akcyjna ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił Pan Wojciech Borkowski - dokument usunięty Rafał Kudełka 2023-04-12 12:18:06
Kwalifikacja Wojskowa (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-04-07 16:46:57
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2023 r. dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz - dokument usunięty Rafał Kudełka 2023-04-06 09:00:03
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: ,,Przebudowa dróg gminnych nr 650150Z (ul. Lipowa) oraz nr 650143Z (al. Wolności) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Reczu w tym: obiektami inżynierskimi, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, przebudową sieci gazowej oraz elektrycznej". Oskar Grabarczyk 2023-04-04 11:29:36
Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inzynierskich dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część I: odcinek 2 węzeł Stargard Szczeciński Wschód/bez wezła -węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2 Suchań z węzłem - Recz z węzłem od km 13+800 do km 33+400, długość ok. 19,6 km. Rafał Kudełka 2023-04-03 12:17:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - załącznik zarządzenia Nr 44/2023 Martyna Olejarnik 2023-03-31 13:59:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia Nr 45/2023 Martyna Olejarnik 2023-03-31 13:48:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenie Nr 43/2023 Martyna Olejarnik 2023-03-31 13:45:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenie Nr 42/2023 Martyna Olejarnik 2023-03-31 13:44:02
Agnieszka Pater 2023-03-31 09:00:57
Agnieszka Pater 2023-03-31 08:59:34
Orzeczenie o jakości wody - Sulibórz Oskar Grabarczyk 2023-03-30 14:12:27
Orzeczenie o jakości wody - Słutowo Oskar Grabarczyk 2023-03-30 14:12:05
Ogłoszenie III przetarg ustny nieograniczony działka budowlana nr 311/19 w Reczu przy ul. Lubanowskiej, Rybackiej Martyna Olejarnik 2023-03-22 13:43:24
Orzeczenie o jakości wody - Pamięcin Oskar Grabarczyk 2023-03-20 15:17:14
Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Agnieszka Pater 2023-03-20 13:54:59
Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Agnieszka Pater 2023-03-20 13:53:23
Agnieszka Pater 2023-03-20 13:49:00
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2023-03-17 12:36:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającej na "Budowie wewnętrznej drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 711 oraz częściach działek nr geod. 459, 692, 690, 771/2, 789, 770 obręb Recz, gm. Recz" Oskar Grabarczyk 2023-03-17 12:32:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającej na "Budowie wewnętrznej drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 711 oraz częściach działek nr geod. 459, 692, 690, 771/2, 789, 770 obręb Recz, gm. Recz" Oskar Grabarczyk 2023-03-17 12:32:03
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającej na "Budowie wewnętrznej drogi dojazdowej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 711 oraz częściach działek nr geod. 459, 692, 690, 771/2, 789, 770 obręb Recz, gm. Recz" Oskar Grabarczyk 2023-03-17 12:31:48
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Recza z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-03-16 09:36:31
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Recza z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-03-16 09:30:50
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Recza z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-03-16 09:30:18
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Recza z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2023-03-16 09:29:39
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz Rafał Kudełka 2023-03-14 15:13:23
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz Rafał Kudełka 2023-03-14 15:10:05
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz Rafał Kudełka 2023-03-14 15:05:01
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz Rafał Kudełka 2023-03-14 15:04:40
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz Rafał Kudełka 2023-03-14 15:03:02
Orzeczenie o jakości wody - Sokoliniec Oskar Grabarczyk 2023-03-14 08:53:02
Orzeczenie o jakości wody - Pomień Oskar Grabarczyk 2023-03-14 08:52:18
Ogłoszenie III przetarg ustny nieograniczony działka budowlana nr 311/19 w Reczu przy ul. Lubanowskiej, Rybackiej Martyna Olejarnik 2023-03-10 12:52:29
Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony działka budowlana nr 119/3 w Reczu przy ul. Podgórnej Martyna Olejarnik 2023-03-10 12:50:24
Informacja o wyniku II przetargu dz. 112/5 w Reczu Martyna Olejarnik 2023-03-10 12:46:55
Informacja o wyniku II przetargu dz. 311/19 w Reczu Martyna Olejarnik 2023-03-10 12:43:44
Informacja o wyniku I przetargu dz. 119/3 w Reczu Martyna Olejarnik 2023-03-10 12:39:17