Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o działaniach lobbingowych w 2023 r. Piotr Bohdziewicz 2024-02-08 09:29:11
Obwieszczenie Burmistrza Recza z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2024-02-08 08:41:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dna 2 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie Piotr Bohdziewicz 2024-02-08 08:17:45
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie Piotr Bohdziewicz 2024-02-07 14:54:04
Postanowienie Nr 76/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Recz na stałe obwody głosowania Piotr Bohdziewicz 2024-02-07 09:30:51
Postanowienie Nr 27/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Recz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Piotr Bohdziewicz 2024-02-07 09:28:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie , dotyczy zmiany decyzji znak: BM.6220.15.1-11.2021/2022.RK z dnia 20 października 2022r. dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie w zakresie: 1.Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do 6 MW włącznie. 2. Zmiany nazwy przedsięwzięcia na budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie. 3. Zwiększenia ilości planowanych urządzeń tj. paneli fotowoltaicznych i inwerterów. 4. Nie ulega zmianie obszar i powierzchnia i powierzchnia zainwestowania terenu z tj. 6,6ha. Rafał Kudełka 2024-02-05 14:14:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie , dotyczy zmiany decyzji znak: BM.6220.15.1-11.2021/2022.RK z dnia 20 października 2022r. dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie w zakresie: 1.Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do 6 MW włącznie. 2. Zmiany nazwy przedsięwzięcia na budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie. 3. Zwiększenia ilości planowanych urządzeń tj. paneli fotowoltaicznych i inwerterów. 4. Nie ulega zmianie obszar i powierzchnia i powierzchnia zainwestowania terenu z tj. 6,6ha. Rafał Kudełka 2024-02-05 14:12:57
Zgromadzenie 09-02-2024 Oskar Grabarczyk 2024-02-05 12:20:38
Orzeczenie o jakości wody - Słutowo, Pamięcin, Pomień Oskar Grabarczyk 2024-02-05 07:45:10
Orzeczenie o jakości wody - Rybaki, Netkowo, Grabowiec, Lubieniów Oskar Grabarczyk 2024-02-05 07:43:52
Orzeczenie o jakości wody - Rybaki, Netkowo, Grabowiec, Lubieniów Oskar Grabarczyk 2024-02-05 07:43:37
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 30 stycznia 2024r. Piotr Bohdziewicz 2024-02-01 10:23:49
ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 Burmistrza Recza z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Bohdziewicz 2024-02-01 10:20:52
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Bohdziewicz 2024-01-30 11:12:32
Wybory samorządowe 2024 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2024-01-30 11:08:04
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2024 roku. Kornelia Zarecka 2024-01-29 14:54:41
Kwalifikacja Wojskowa (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2024-01-29 10:11:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia Nr 12/2024 Martyna Olejarnik 2024-01-19 14:12:26
Informacja o wyniku I przetargu - działka nr 86/10 obręb Recz Martyna Olejarnik 2024-01-19 11:50:37
Informacja o wyniku I przetargu - działka nr 86/9 obręb Recz Martyna Olejarnik 2024-01-19 11:50:01
Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2024-01-18 14:02:06
Decyzja nr 1/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2024-01-18 13:59:46
Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Recza z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. oraz statystycznej liczbie dzieci. Kornelia Zarecka 2024-01-17 14:54:42
Zgromadzenie 24-01-2024 Oskar Grabarczyk 2024-01-17 14:17:43
Zgromadzenie 24-01-2024 Oskar Grabarczyk 2024-01-17 14:12:24
Zgromadzenie 24-01-2024 Oskar Grabarczyk 2024-01-17 14:12:04
Zgromadzenie 24-01-2024 Oskar Grabarczyk 2024-01-17 14:04:17
Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz Rafał Kudełka 2024-01-17 09:27:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz Rafał Kudełka 2024-01-17 09:25:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz Rafał Kudełka 2024-01-17 09:25:13
Ogłoszenie - V przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 4 Recz ul. Ratuszowa 21 Martyna Olejarnik 2024-01-16 13:06:09
Rok 2024 Martyna Olejarnik 2024-01-16 12:51:59
Zarządzenie nr 8 /2024 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego na terenie Gminy Recz w 2024 roku w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w miejscowościach Lubieniów, Nętkowo i Sulibórz w 2024 r. Kornelia Zarecka 2024-01-15 14:03:43
Zarządzenie nr 8 /2024 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego na terenie Gminy Recz w 2024 roku w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w miejscowościach Lubieniów, Nętkowo i Sulibórz w 2024 r. Kornelia Zarecka 2024-01-15 14:03:27
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2024-01-05 15:23:11
Uchwały podatkowe obowiązujące w 2024r. Oskar Grabarczyk 2024-01-04 09:59:15
Uchwały podatkowe obowiązujące w 2024r. Oskar Grabarczyk 2024-01-04 09:56:46
Rok 2024 Oskar Grabarczyk 2024-01-04 09:55:43
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji Rafał Kudełka 2024-01-04 08:48:20