Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000 oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: pn. "budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195". Agnieszka Pater 2024-04-05 12:46:38
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "remont Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku, remontu dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remont sali kinowej, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych". Agnieszka Pater 2024-04-05 12:46:26
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - inwestycji celu publicznego pn: "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, oczyszczalni ścieków dla 390RLM, przebudowie sieci wodociągowej z rur cementowo - azbestowych na PE, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wód głębinowych w miejscowości Pomień" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:46:15
DECYZJA umorzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn:"remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu polegający na wykonaniu termomodernizacji budynku, remontu dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remont sali kinowej, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych". Agnieszka Pater 2024-04-05 12:45:57
WYSTĄPIENIE o opinię w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195".` Agnieszka Pater 2024-04-05 12:45:46
Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o braku uwag i wniosków od społeczeństwa odnośnie budowy oczyszczalni mechaniczno - biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 12:45:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, oczyszczalni ścieków dla 390RLM, przebudowie sieci wodociągowej z rur cementowo - azbestowych na PE, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wód głębinowych w miejscowości Pomień" Agnieszka Pater 2024-04-05 12:45:26
ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. budowa oczyszczalni mechaniczno ? biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczby mieszkańców 195?. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:45:14
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 63+230 w m. Suliborek Agnieszka Pater 2024-04-05 12:45:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego przez Burmistrza Recza w sprawie wydania postanowienia zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej, oczyszczalni ścieków dla 390RLM, przebudowie sieci wodociągowej z rur cementowo - azbestowych na PE, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wód głębinowych w miejscowości Pomień? Agnieszka Pater 2024-04-05 12:44:54
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2009r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. znak sprawy: BM ? 7624/11-13/2008 w sprawie: ?Budowa oczyszczalni mechaniczno ? biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego w miejscowości Sulibórz na dz. nr ewid. 15/3 dla równoważnej liczbie mieszkańców 195?. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:44:45
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: ??przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 63+230 w m. Suliborek?. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:44:33
2008 Agnieszka Pater 2024-04-05 12:41:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - kanalizacja Agnieszka Pater 2024-04-05 12:41:11
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-05 12:40:37
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-05 12:40:34
Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Wapnica-Sokoliniec- Sicko-Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 12:39:49
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do Starosty Choszczeńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:39:38
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Agnieszka Pater 2024-04-05 12:39:30
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Agnieszka Pater 2024-04-05 12:39:27
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-05 12:38:59
Zwiadomienie o zebraniu dowodów i materiałow niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Agnieszka Pater 2024-04-05 12:38:49
Zwiadomienie o zebraniu dowodów i materiałow niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Agnieszka Pater 2024-04-05 12:38:46
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu, ul. Promenada, wraz z infrastrukturą techniczną w miejscu istniejącej stacji paliw, przeznaczonej do rozbiórki, położonej na działce nr 140. Infrastruktura obejmuje działki nr 142, 138. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:38:22
Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na :budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu Agnieszka Pater 2024-04-05 12:38:12
Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na :budowie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. nr 1256 w Reczu Agnieszka Pater 2024-04-05 12:38:08
Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, lokalnych przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Wapnica gm, Suchań pow. Stargard Szczeciński oraz miejscowości Sokoliniec, Sicko, Recz gm. Recz pow. Choszczeński i budowie sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej na trasie Wapnica – Sokoliniec – Sicko – Recz”. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:37:21
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Agnieszka Pater 2024-04-05 12:37:05
Zawiadomienie o wzsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej z ustawieniem 10 szt. zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6700 l każdy i połączeniem zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, działka nr ewid.28/26, obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 12:36:29
Zawiadomienie o wzsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji gazowej z ustawieniem 10 szt. zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6700 l każdy i połączeniem zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, działka nr ewid.28/26, obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-05 12:36:27
Decyzja umarzającą postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:35:46
Decyzja umarzającą postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23. Agnieszka Pater 2024-04-05 12:35:44
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód na potrzeby Gospodarstwa Rolnego Jarosław Błaszczyk na działce o nr ewid. 28/26 obręb Nętkowo Agnieszka Pater 2024-04-05 12:34:59
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód na potrzeby Gospodarstwa Rolnego Jarosław Błaszczyk na działce o nr ewid. 28/26 obręb Nętkowo Agnieszka Pater 2024-04-05 12:34:57
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwziecia Agnieszka Pater 2024-04-05 12:33:13
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwziecia Agnieszka Pater 2024-04-05 12:33:10
POSTANOWIENIE prostujące z urzędu oczywistą omyłkę Agnieszka Pater 2024-04-05 12:32:31
POSTANOWIENIE prostujące z urzędu oczywistą omyłkę Agnieszka Pater 2024-04-05 12:32:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ferma drobiu w Nętkowie Agnieszka Pater 2024-04-05 12:31:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ferma drobiu w Nętkowie Agnieszka Pater 2024-04-05 12:31:46