Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2036" Oskar Grabarczyk 2021-12-03 11:25:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 02 grudnia 2021 r. oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek ALUTEC SP. Z O. O. ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił pełnomocnik Pani Magdalena Pawełek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2021-12-02 16:28:31
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2021-12-02 16:25:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 02 grudnia 2021 r. oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek ALUTEC SP. Z O. O. ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił pełnomocnik Pani Magdalena Pawełek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz Rafał Kudełka 2021-12-02 16:24:09
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie , Burmistrz Recza wystapił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim Rafał Kudełka 2021-12-02 08:08:21
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie , Burmistrz Recza wystapił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim Rafał Kudełka 2021-12-02 08:07:40
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pod nazwa Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim Rafał Kudełka 2021-12-01 15:01:52
Zawiadmienie o wszcęciu postępowania w dniu 01 grudnia 2021 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek PGE Energia Odnawialna S. A. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik Magdalena Szymańska-Pawlak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim Rafał Kudełka 2021-12-01 14:59:23
Zawiadmienie o wszcęciu postępowania w dniu 01 grudnia 2021 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek PGE Energia Odnawialna S. A. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik Magdalena Szymańska-Pawlak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim Rafał Kudełka 2021-12-01 14:58:43
Zawiadmienie o wszcęciu postępowania w dniu 01 grudnia 2021 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek PGE Energia Odnawialna S. A. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik Magdalena Szymańska-Pawlak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim Rafał Kudełka 2021-12-01 14:58:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 158/2021 Martyna Olejarnik 2021-12-01 10:27:49
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2021-12-01 08:42:09
Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:53:54
Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:53:08
Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:40:22
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:25:00
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:21:35
Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:21:13
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 30 listopada 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-30 14:18:06
Zarząd Zlewni w Stargardzie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Oskar Grabarczyk 2021-11-30 14:12:17
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowanie jako bezprzedmiotowe w całości dla Budowy stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-11-29 14:25:12
Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-11-29 14:20:36
Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-11-29 14:20:24
Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-11-29 14:20:11
Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz Rafał Kudełka 2021-11-29 14:19:58
Zarząd Zlewni w Stargardzie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Oskar Grabarczyk 2021-11-29 08:53:33
Zarząd Zlewni w Stargardzie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Oskar Grabarczyk 2021-11-27 11:52:25
Zarząd Zlewni w Stargardzie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Oskar Grabarczyk 2021-11-27 11:51:57
Zarząd Zlewni w Stargardzie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Oskar Grabarczyk 2021-11-27 11:40:04
Projekt budżetu Gminy Recz na 2022 Oskar Grabarczyk 2021-11-25 13:27:25
Projekty budżetu Oskar Grabarczyk 2021-11-25 13:20:21
Projekt budżetu Gminy Recz na 2022 Oskar Grabarczyk 2021-11-25 13:19:37
Projekty budżetu Oskar Grabarczyk 2021-11-25 13:19:10
Projekty budżetu Oskar Grabarczyk 2021-11-25 13:18:57
Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-24 13:02:48
Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-24 13:02:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-24 12:58:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-24 12:57:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-24 12:57:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2021-11-24 12:51:20