Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu w dniu 19 października 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-10-19 14:59:48
DECYZJA NR 19/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-10-19 14:56:18
Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Rafał Kudełka 2022-10-14 09:52:44
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2022-10-14 09:49:44
POLOWANIA ZBIOROWE KŁ DRAWA Dorota Dziubczyńska 2022-10-11 13:30:53
POLOWANIA ZBIOROWE KŁ DRAWA Dorota Dziubczyńska 2022-10-11 13:29:59
wersja 6planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Marta Piechota Kondela 2022-10-11 12:40:50
Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-10-07 12:52:00
Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-10-07 12:51:39
POLOWANIA ZBIOROWE - KŁ KNIEJA Dorota Dziubczyńska 2022-10-07 10:43:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie Nr 103/2022 Martyna Olejarnik 2022-10-06 11:30:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie Nr 103/2022 - dokument usunięty Martyna Olejarnik 2022-10-06 11:29:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie Nr 103/2022 - dokument usunięty Martyna Olejarnik 2022-10-06 11:29:31
Ogłoszenie konsultacji społecznych dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2027 Rafał Kudełka 2022-10-06 08:53:37
Ogłoszenie konsultacji społecznych dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2027 Rafał Kudełka 2022-10-06 08:52:12
Ogłoszenie konsultacji społecznych dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2027 Rafał Kudełka 2022-10-06 08:01:47
Ogłoszenie konsultacji społecznych dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2027 Rafał Kudełka 2022-10-06 07:53:32
Orzeczenie o jakości wody - Recz Oskar Grabarczyk 2022-10-06 07:47:57
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczeciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Rafał Kudełka 2022-10-05 08:46:14
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczeciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Rafał Kudełka 2022-10-05 08:45:41
zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2022 znak: BB.6733.4.9.2022.MP z dnia 27 września 2022 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji 110/15 kV Recz na działce o nr ewid. 523/13 obręb Recz gmina Recz. Marta Piechota Kondela 2022-10-03 14:11:07
Wystapienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP Zarzadu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2022-10-03 14:06:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2022-10-03 14:03:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2022-10-03 14:01:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2022-10-03 14:01:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2022-10-03 14:00:03
POLOWANIE ZBIOROWE KŁ ROGACZ Dorota Dziubczyńska 2022-10-03 11:55:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie Nr 99/2022 Martyna Olejarnik 2022-09-29 12:57:12
Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony dz. nr 235/6 w Reczu Martyna Olejarnik 2022-09-29 12:53:45
Agnieszka Pater 2022-09-29 10:48:09
Agnieszka Pater 2022-09-29 10:46:32
polowania zbiorowe-KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2022-09-27 12:51:14
informacja o polowaniu indywiduwalnym - KŁ Drawa Dorota Dziubczyńska 2022-09-23 13:23:48
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-09-20 12:50:54
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-09-20 12:49:49
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Rafał Kudełka 2022-09-20 12:49:01
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Rafał Kudełka 2022-09-20 12:47:27
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2022-09-20 12:12:23
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Rafał Kudełka 2022-09-20 12:11:57
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Rafał Kudełka 2022-09-20 12:09:54