Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE Burmistrz Recza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 października 2013r.r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej RECZ I w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:38
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:35
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej Recz I w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:33
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "RECZ I " w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - sprostowanie omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/5 powstałej po podziale działki 1/2 obręb Grabowiec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:29
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Dotyczy: realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 obręb Pomień gm. Recz. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:27
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-11.213 sprawie: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:25
2012 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:36
Decyzja o umorzeniu postępowania dla inwestycji pn: "Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 125/8, 125/7 obręb Pomień" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:31
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 6/1,7, 8/1,9,/10,/11/1 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2378 mb" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:26
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 71/1, 70/1, 82/3, 82/2, 81/3, 91/2, 92/4 obręb Kraśnik , Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2377 mb" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:21
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 14/1, 15/1, 16, 19/2 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 1410 mb" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:08
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego Agnieszka Pater 2024-04-04 14:06:00
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 71/1, 70/1, 82/3, 82/2, 81/3, 91/2, 92/4 obręb Kraśnik , Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2377 mb. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:56
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 14/1, 15/1, 16, 19/2 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 1410 mb." Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:52
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 6/1,7, 8/1,9,/10,/11/1 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2378 mb." Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:47
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:44
Ogłoszenie dotyczace wezwania uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:40
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stawu rekreacyjnego na dz. o nr ewidencyjnym 363 obręb Pomień, gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:37
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:27
Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 28 czerwca 2012 r. o raporcie o oddziaływaniu na środowiskowo przedsięwzięcia polegającego na :Podniesienie obecnej obsady brojlerów na Fermie drobiu w m. Nętkowo o 180DJP. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:24
Burmistrz Recza informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:21
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - "budowa bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:18
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:12
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "budowa bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:09
Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 27.08. 2012 r. o wydaniu decyzji postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rekreacyjnego na działce nr 363 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pomień, w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:03
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:05:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie: przeniesienia prawa do decyzji środowiskowej - Eneo Energia Sp. z o.o dla przedsięwziecią pod nazwą:Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:53
D E C Y Z J A o przeniesieniu praw decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:49
Postanowienie Burmistrza Recza dla przedsięwzięcia pn:"Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:43
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej - Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:41
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:39
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:36