Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Narodowy Spis Powszechny (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-25 15:14:50
Przetargi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-25 15:13:26
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-25 15:12:10
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-25 15:11:39
Decyzje o warunkach zabudowy (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-25 15:10:52
Przeniesienie decyzji nr 16/2022 Burmistrza Recza o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr ew. 50, 51 i 52 obręb Recz, Energy Solar 42 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa na rzecz Energy Solar 65 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa Rafał Kudełka 2022-05-25 14:53:53
Przeniesienie decyzji nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Energy Solar 42 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa na rzecz Energy Solar 65 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa Rafał Kudełka 2022-05-25 14:51:21
Gospodarka odpadami - dodatkowe informacje (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:22:13
Gospodarka odpadami - dodatkowe informacje (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:21:12
Rolnictwo/łowiectwo (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:17:07
Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości, licytacje (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:16:07
Planowanie Przestrzenne - Budownictwo (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:13:51
Nieruchomości (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:13:26
Ochrona Środowiska - Rolnictwo (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 15:05:21
Gospodarka Odpadami Komunalnymi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 14:59:31
Opłaty (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 13:45:02
Taryfy - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 13:44:20
Podatki i opłaty (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 13:44:00
Podatki i opłaty (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2022-05-24 13:39:50
Zestawienie ulg oraz pomocy publicznej za 2021r. Oskar Grabarczyk 2022-05-24 11:55:30
Zestawienie ulg oraz pomocy publicznej za 2021r. Oskar Grabarczyk 2022-05-24 11:55:13
Przeniesienie decyzji nr 10/2020 Burmistrza Recza z dnia 08 października 2020 r., znak: BM.6220.1-12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 4 Max Consulting Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin Rafał Kudełka 2022-05-24 11:30:16
Przeniesienie decyzji nr 10/2020 Burmistrza Recza z dnia 08 października 2020 r., znak: BM.6220.1-12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 4 Max Consulting Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin Rafał Kudełka 2022-05-24 11:29:23
Przeniesienie decyzji nr 9/2020 Burmistrza Recza z dnia 07 października 2020 r., znak: BM.6220.1-16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz EPV 1 Wenecja Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2 70-256 Szczecin na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin Rafał Kudełka 2022-05-24 11:13:42
Przeniesienie decyzji nr 9/2020 Burmistrza Recza z dnia 07 października 2020 r., znak: BM.6220.1-16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz EPV 1 Wenecja Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2 70-256 Szczecin na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin Rafał Kudełka 2022-05-24 11:12:05
Przeniesienie decyzji nr 9/2020 Burmistrza Recza z dnia 07 października 2020 r., znak: BM.6220.1-16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz EPV 1 Wenecja Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2 70-256 Szczecin na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin Rafał Kudełka 2022-05-24 11:10:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 52/2022 Martyna Olejarnik 2022-05-19 10:39:02
zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na dz. o nr ewid. 727, 728, 726, 485/1, 523/13 obręb Recz, 837/2 obręb Rajsko, gmina Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. Marta Piechota Kondela 2022-05-17 12:37:16
Decyzja nr 18/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 Rafał Kudełka 2022-05-16 09:53:19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 Rafał Kudełka 2022-05-16 09:51:27
Decyzja nr 18/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 Rafał Kudełka 2022-05-16 09:47:05
Obwieszczenie Burmistrza Recza o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. Rotomouldingu Rafał Kudełka 2022-05-16 09:04:53
Decyzja Burmistrza Recza o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. Rotomouldingu Rafał Kudełka 2022-05-16 08:57:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenia nr 28/2022 Martyna Olejarnik 2022-05-13 13:32:34
zawiadamiam strony postępowania o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 maja 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji kompaktowej SN na działkach o nr ewid.: 152/3, 153/1 obręb Recz, gmina Recz. Marta Piechota Kondela 2022-05-13 13:16:04
zawiadomienie o zmianie zakresu wniosku w dniu 28 kwietnia 2022 r., wszczętego w dniu 12 kwietnia 2022 r. na wniosek Pani Magdaleny Niemcewicz, działającej z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedz. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącej stacji słupowej SN/nn S-3189 Recz Stargardzka na stację kompaktową w układzie SN-TWW ze sterowaniem radiowym (2xW) z odtworzeniem powiązań sieciowych SN i nn, na działce o nr ewid. 153/1 obręb Recz gmina Recz. Marta Piechota Kondela 2022-05-13 13:14:19
Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2022-05-11 11:38:46
Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2022-05-11 11:38:35
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ew. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2022-05-11 11:34:19
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ew. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2022-05-11 11:33:58