Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu o zmianach w wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:34
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej - Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:30
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - dla przedsięwzięcia "Budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:26
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:19
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej ? Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:17
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:04:15
2011 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:03:52
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców Agnieszka Pater 2024-04-04 14:03:25
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: "Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:03:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:45
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:41
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,) przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:32
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:27
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Odbudowia budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:21
POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie znak: BM - 7624.2-5.2011 z dnia 26.05.2011r. dot. stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:10
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o postanowieniu odstapienia od raportu - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Sulibórz - granica gminy w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:02:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji - Odbudowa budowli piętrzącej przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109 +200 w miejscowości Rybaki gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:59
POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu przeprowadzeniu oceny dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Sulibórz - granica gminy w kilometrach 56+550 do 65+396 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:56
Załącznik do decyzji znak: BM - 7624.3-13.2010/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Odbudowa budowli piętrzącej przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109 +200 w miejscowości Rybaki gm. Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:53
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:45
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o postanowieniu nałożenia raportu budowa linii napowietrznej 110 kV Choszczno - Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:42
Postanowienie o nałożeniu raportu budowa linii napowietrznej 110kV Choszczno - Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:37
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:34
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:01:31
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - m. Sulibórz - granica gminy" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:30
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - m. Sulibórz -granica gminy" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:27
WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:22
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:15
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych przybudówka pomieszczenia gospodarczego na sprężarkownię, wiaty szlifierni na narzędziownię na dz. o nr ewid. 65/45 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:07
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM - 7624.3-11.2011 w sprawie: "Budowy elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:00:01