Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 15 maja 2014r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-53.2012 - 2014 sprawie:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" oraz wniosku z dnia 3 lutego 2014 o realizacji zamierzonej inwestycji (w związku z podziałem działki 724/2 na działki nr ewid. 724/3 i 724/4) budowy instalacji biogazowi o mocy do 1MW na działce nr ewid. 724/4" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego danych w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:" budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2014r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-8..2014 sprawie: "Budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:10:00
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2014r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM.6220.2-8.2014 sprawie Budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:58
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2014r.r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.4-5.2014; pn: budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz. Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:56
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o decyzji zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 listopada 2011r., znak: BM.7624.3-11.2011 "Budowy elektrociepłowni na biogaz zlokalizowaną na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:54
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz." Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:51
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomienie Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:49
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV Recz " Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:46
OGŁOSZENIE wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Uruchomienie Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Uruchomienie Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:41
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: w dniu 8 grudnia 2014r.r. Burmistrz Recza wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.7-5.2014 pn.:"Budowa stacji GPZ 110/15 kV" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:39
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:37
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:36
2013 Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:26
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:12
P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz " Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:08
POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:09:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu dacezji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.10.8-5.2012/2013 sprawie:"odbudowy i przebudowy istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:58
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-4.2012/2013 dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:39
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:36
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:27
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o postanowieniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.2-3.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:24
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-3.2013 pn: "Przebudowa zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:20
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-8.2013 sprawie:"Przebudowa zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:10
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:06
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:08:03
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji umarzającą postępowanie:w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:59
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:56
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:50
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Recz I" w gminie Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:47
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz". Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:45
OGŁOSZENIE Burmistrz Recza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 października 2013r.r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz Agnieszka Pater 2024-04-04 14:07:41