Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV" 2014-12-24 12:39
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" 2014-12-18 14:56
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: w dniu 8 grudnia 2014r.r. Burmistrz Recza wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.7-5.2014 pn.:"Budowa stacji GPZ 110/15 kV" 2014-12-09 14:07
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Uruchomienie Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" 2014-11-27 13:04
dokument OGŁOSZENIE wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Uruchomienie Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" 2014-10-27 10:48
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV Recz " 2014-09-29 08:02
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomienie Fermy Trzody Chlewnej w m. Sulibórz" 2014-09-19 12:19
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o decyzji zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 listopada 2011r., znak: BM.7624.3-11.2011 "Budowy elektrociepłowni na biogaz zlokalizowaną na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz" 2014-09-10 11:35
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz." 2014-08-19 13:40
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2014r.r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.4-5.2014; pn: budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz. 2014-07-31 08:50
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2014r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM.6220.2-8.2014 sprawie Budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno 2014-06-24 13:10
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2014r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-8..2014 sprawie: "Budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-06-20 13:51
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego danych w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:" budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1/5 obręb Grabowiec gmina Recz" 2014-06-16 11:14
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-06-10 14:51
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-06-10 14:49
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 15 maja 2014r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-53.2012 - 2014 sprawie:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" oraz wniosku z dnia 3 lutego 2014 o realizacji zamierzonej inwestycji (w związku z podziałem działki 724/2 na działki nr ewid. 724/3 i 724/4) budowy instalacji biogazowi o mocy do 1MW na działce nr ewid. 724/4" 2014-06-05 07:52
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.2-4.2014;: pn "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-06-03 07:54
dokument P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :"Instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-06-03 07:51
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-4.2014; pn.: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-06-03 07:49
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-6.2014 sprawie: "Rekultywacji zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz" 2014-06-03 07:47
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza wydał P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Rekultywacji zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz." 2014-05-20 13:36
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Rekultywacja zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz 2014-05-20 13:32
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-05-07 14:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno" 2014-05-07 14:15
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rekultywacja zamkniętego w 2003r., składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni ok. 0,6 ha na działce nr ewid. 724/1 obręb Pomień gmina Recz" 2014-04-22 14:44
dokument Postanowienie o przedłużeniu do dnia 15 maja 2014r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" prowadzonego na wniosek BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań 2014-04-14 11:58
dokument Burmistrz Recza zawiadamia, że sporządzony został projekt protokołu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 24 marca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Pomieniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2, obręb Pomień gmina Recz" 2014-04-08 11:40
dokument Postanowienie - Burmistrz Recza zawiadamia że w dniu 24 marca 2014r., o godz. 13.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Pomieniu zostanie przeprowadzona z urzędu rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2014-03-14 07:52
dokument Postanowienie Burmistrz Recza o przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2014r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2014-03-14 07:48
dokument OGŁOSZENIE II Burmistrz Recza informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2014-03-14 07:42
dokument Uzupełnienie nr II do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr. ewid. gr. 724/2, obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2014-03-10 09:07
dokument Uzupełnienie nr I do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr. ewid. gr. 724/2, obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2014-03-10 09:02
dokument RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 2000 kW na działce o nr. ewid. gr. 724/2, obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2014-03-10 08:53
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2014-02-21 11:30
dokument ZAWIADOMIENIE: Dotyczy: realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 w obrębie Pomień, gm. Recz. 2014-02-21 11:27
dokument Postanowienie o przedłużeniu do dnia 15 marca 2014r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" prowadzonego na wniosek BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań 2014-02-21 11:26