Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/249/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA  NR  XXXVI/249/06

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 22 czerwca  2006 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; zm.: Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420)  uchwala się, co następuje:

 

 

 § 1. Dokonuje się  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  gminy  na 2006 rok na  kwotę

153 830 , 

1. zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 153 830 związanych z  realizacją własnych zadań gminy, w tym:

- wydatki  bieżące    22 330 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 15 100 zł,

- wydatki majątkowe 131 500 zł,

z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 5 050 zł, ze środków przeznaczonych na doraźne remonty dróg,

 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15 800 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia, pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicy w Pomieniu za okres od IX – XII  2006 r.

 

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska,  rozdziale    90002 – Gospodarka  odpadami o kwotę 131 500 zł  z zadania   „Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych – I etap”

 

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 1 480 zł z dotacji dla MGOK

 

2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 830 , związanych  z  realizacją własnych zadań gminy, w tym:

- wydatki bieżące  o kwotę 113 830 zł, z tego: wynagrodzeni a i pochodne 15 100 zł

- wydatki majątkowe  o kwotę 40 000 zł

z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z 2005 r. za wykonanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie dróg na osiedlu Dolinka.

 

2)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 112 830 zł,     

z tego:

a. rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 28 850 zł, tym:

  - 5 050 zł na wykonanie remontu dachu świetlicy w Sicku,

  -8 000 zł na wykonanie  rozdziału energii elektrycznej w zakresie przyłączy

  energetycznych,  szaf rozdzielczo - pomiarowych w budynku byłej szkoły w Pomieniu.

 -15 800 zł na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w

   świetlicy w Pomieniu.

 

b. rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 82 500 zł z

  przeznaczeniem :

  - 38 000 zł na wykonanie remontu  murów obronnych i remont Baszty Czarownic,

  - 42 000 zł  na remont murów w południowej części miasta oraz renowację nawierzchni ul.

  Muraraskiej na odcinku łącznik przy stadionie – Baszta Choszczeńska,

  - 2 500 zł  na wykonanie przyłącza energetycznego wraz z szafą rozdzielczo – pomiarową

 do  Baszty Czarownic.

 

3) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1 480 zł z przeznaczeniem na opłaty za koszty organizacyjne imprez z okazji świąt majowych.

 

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska o kwotę 11 000 zł,

z tego:

a. rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów  i dróg  o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na

  likwidację linii napowietrznej na osiedlu Dolinka.

 

b. rozdział    90095 – Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł  z przeznaczeniem na

  realizację zadania „Budowa toalety miejskiej w Reczu”- uporządkowanie gospodarki

   ściekowej z budynków ZGKiM – w tym tworzonego szaletu miejskiego.

 

§ 2.  W  załączniku  Nr  9    Limity   wydatków   budżetowych  na   wieloletnie  programy

inwestycyjne gminy Recz w 2006 r.-  do uchwały Nr XXXII /221/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok wprowadza się zmiany wymienione w § 1 ust.1 pkt.2, w ust.2 pkt. 1 i pkt. 3 lit. b.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 31-07-2006 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2006 13:22