Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXVII/257/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

                        UCHWAŁA  NR  XXXVII/257/2006  

                        RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia  29 września  2006 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 184 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U  Nr 249,  poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420)   uchwala się, co następuje:

 

   

        § 1. Zwiększa się plan dochodów  budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 15 000 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tego:

1)  § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 500

 

2) § 6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4 500 zł.

 

 

        § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 111 176 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 106 676 zł,

- wydatki majątkowe – 4 500 zł.

z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8 000 zł na wykonanie i montaż oznakowania ulic i skrzyżowań wzdłuż ciągu spacerowego w ramach realizacji Projektu „ Odnowa polsko-niemieckich szlaków kulturowych- dla jeszcze lepszej przyszłości naszych narodów”,

 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 15 000 zł na stworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej przy OPS w Reczu,

 

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na montaż ławek i urządzeń placu zabaw ramach realizacji Projektu „ Odnowa polsko-niemieckich szlaków kulturowych - dla jeszcze lepszej przyszłości naszych narodów”,

 

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 49 276 zł, z tego:

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 6 000 zł na wykonanie  i montaż tablic informacyjno-dydaktycznych przy zabytkach reckich w ramach realizacji Projektu „ Odnowa polsko-niemieckich szlaków kulturowych - dla jeszcze lepszej przyszłości naszych narodów”,

 

- rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 43 276 zł, z tego:

- 26 276 zł z przeznaczeniem na realizację Mikroprojektu pt: „Opowieści polsko-niemieckiego pogranicza,

- 17 000 zł na tłumaczenie i wydanie książki pt. „Mniszki, kupcy i rycerze – średniowieczny Recz” w ramach realizacji Projektu „ Odnowa polsko-niemieckich szlaków kulturowych - dla jeszcze lepszej przyszłości naszych narodów”,

5) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę

25 900 zł z przeznaczeniem na realizację Mikroprojektu pt. „Polsko-Niemieckie Pogranicze Sportu i Kultury.

 

      

§ 3. 1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie 96 176 zł

2. Deficyt budżetu wykazany w pkt.1 zostanie pokryty przychodami z kredytu.

3. Ustala się przychody budżetu gminy pochodzące z kredytów w kwocie 96 176 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-10-2006 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 20-10-2006 14:31