Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr II/5/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

                        UCHWAŁA NR II/5/06
                        RADY MIEJSKIEJ W RECZU
            z dnia 05 grudnia 2006 roku
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 184 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póżn. zm.)  uchwala się, co następuje:
 
   
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 34 061 zł, z tego:
1. w dziale 758 – Różne rozliczenia,   § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o
    kwotę 24 061 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
2. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z
    budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę
   10 000 zł.
 
         § 2. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 34 061 zł, z tego:
1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę
    24 061 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20
    Karty Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Reczu,
2. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna
   dla uczniów o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu
   wspierania, powstawania i realizacji regionalnych i lokalnych programów wyrównywania
   szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. pn. „Aktywizacja i wspieranie jednostek
   samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom
   pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
 
   
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-12-2006 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 15-12-2006 14:51