Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr II/7/06 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 r.

 
UCHWAŁA Nr II/7/06
 Rady Miejskiej w Reczu
    z dnia 05 grudnia 2006r.
 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 r.
 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.           1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta w wysokości 32,00 zł.
2.      Zwalnia się z podatku od posiadania psów:
1)       jednego psa będącego w posiadaniu emerytów i rencistów byłych rolników,
2)       szczenięta do 8-go tygodnia życia.
3.      Obniża się o 50 % stawkę podatku od posiadania psów:
1)       jednego psa będącego w posiadaniu samotnych rencistów i emerytów,
2)       psy nabyte po 30 czerwca roku podatkowego,
3)       psy będące w posiadaniu pozostałych mieszkańców wsi.
§ 2.           1. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego.
1)       właściciele psów z terenu miasta dokonują wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego,
2)       właściciele psów z terenu wsi u sołtysów.
§ 3.           Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 4.           Traci moc uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r.
§ 5.           Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-12-2006 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2006 14:55