Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr II/8/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA NR II/8/06

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 05 grudnia 2006r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Recz:

1)      od gruntów:

 

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób           sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 0,52 zł;

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,52 zł;

c)      pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,17 zł;

2)      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,43 zł;

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od  1 m² powierzchni  użytkowej – 14,63 zł;

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 1 m² powierzchni użytkowej – 8,66 zł;

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1 m² powierzchni użytkowej – 3,72 zł;

e)      garaży od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,22 zł;

f)        f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności               pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1 m² powierzchni użytkowej – 3,10 zł;

3)       od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę – 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7;

4)       od pozostałych budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7;

 

§ 2. Obniża się o 50% stawki podatku od nieruchomości za budynki i działki gruntów, które zostały przekazane w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwa rolne na Skarb Państwa jeżeli nie są wynajmowane lub wydzierżawiane, a także nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości obiekty sportowe, obiekty należące do instytucji kultury i służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/206/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2006 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-12-2006 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2006 14:58