Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr II/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

UCHWAŁA NR II/9/06

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 05 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1.      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 639,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 852,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 958,00 zł.

2.      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art., 8 pkt 2 Ustawy

 

Dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

-

1189

13

14

1034

1241

14

15

1086

1293

15

 

1138

1345

3 osie

12

17

1086

1293

17

19

1138

1345

19

21

1189

1396

21

23

1293

1500

23

25

1396

1630

25

 

1396

1630

4 osie i więcej

12

25

1293

1500

25

27

1396

1707

27

29

1448

1759

29

31

1711

2527

31

 

1729

2527

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: - 852,00 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

-

1293

18

25

1189

1345

25

31

1138

1396

31

 

1461

1953

3 osie

12

40

1289

1782

40

 

1782

2527

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 321,00 zł

6. od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego:

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

-

414

18

25

311

466

25

 

362

581

 

2 osie

12

28

217

321

28

33

634

897

33

38

879

1335

38

 

1188

1759

3 osie

12

38

700

974

38

 

974

1325

7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc – 414,00zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 723,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/210/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 r.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-12-2006 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 15-12-2006 15:02