Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459;z 2006r. Nr 104 poz. 708).

 

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej,

zadrzewionej o nr działki 120/11 o pow. 0,5046 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasto Recz przy ul. Stargardzkiej pochodzącej z zasobu mienia komunalnego, zapisanej w zbiorczej księdze wieczystej KW Nr 4006A prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 120/10 do drogi publicznej nr 120/8.

  1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego - brak aktualnego planu, zgodnie z ustaleniami uchwalonego przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Recz” uchwałą Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem RZ - użytki zielone na podstawie art.67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z późn. zm.)

podlega ona przepisom Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64 poz. 592), a Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu.

Celem udowodnienia, że zachodzą okoliczności wyłączające prawo pierwokupu nabywca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu wymienionego w art.7 ust. 1-5 lub do złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 wyżej cytowanej ustawy.

  1. Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi

- 14.200,00 zł w tym wartość gruntu wynosi 5.000,00 zł a wartość drzewostanu wynosi 9.200,00 zł.

(słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych)

kwota ta będzie stanowić cenę wywoławczą w przetargu.

  1. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostaną doliczone koszty

przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

  1. Po okresie wywieszenia wykazu nieruchomości, Burmistrz Recza

poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu.

 

  1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - upływa z dniem 08 sierpnia 2007r. (tj.6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.

  1. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Recz oraz na stronie internetowej BIP Recz a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości

dnia 27 czerwca 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 27-06-2007 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:12