Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- stacja PKN Orlen

 

Nasz znak: BM - 7624/01/07 Recz, dnia 07 maja 2007r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 07 maja 2007r. na wniosek inwestora Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7; 09-411 Płock w imieniu, którego z upoważnienia występuje E+E Kołłątaj Reczka Pracownia Projektowa Al. Wojska Polskiego 42/16; 70-457 Szczecin (Upoważnienie z dnia 08.12.2006 znak: RIRP3/1770/2006/MZ)

postępowania: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Stacji Paliw PKN „ORLEN” S.A. nr 1256 w Reczu ul. Promenada wraz z infrastrukturą techniczną w miejsce istniejącej stacji paliw przeznaczonej do rozbiórki położonej na działce nr 140, infrastruktura obejmująca działki nr 142,138” obręb Recz Gmina Recz.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. In. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 730 - 1530 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Wojewody Zachodniopomorskiego

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7; 09-411 Płock

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Bohaterów Warszawy 33; 70-340 Szczecin - zarządca działki. nr ewid. 140

3.

4. Gmina Recz - właściciel działki nr ewid. 138; 100/48

5. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik PKN „ORLEN”S.A. E+E Kołłątaj Reczka Pracownia Projektowa Al. Wojska Polskiego 42/16; 70-457 Szczecin

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 25-09-2007 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 05-04-2024 12:30