Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

 

Recz dnia, 24.10.2007r.

 

Nasz znak BM-7624/4/2007  

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania 
 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Recza zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „HYDROTECH” inż. Bogdan Skubicki z siedzibą Żeńsko 21; 73-231 Krzęcin z dnia 16.10. 2007r. reprezentując w oparciu o pisemne upoważnienie Gospodarstwo Rolne ul. Kochanowskiego 47; 73-200 Choszczno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 „ budowie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych na potrzeby Gospodarstwa Rolnego Jarosława Błaszczyka na działce o nr ewid. 28/26 obręb Nętkowo”.

 

Rodzaj, skala przedsięwzięcia:

ujęcie składać się będzie z jednego otworu eksploatacyjnego o planowanej wydajności do
30 m3 /godz. Wykorzystywane ono będzie na potrzeby gospodarstwa. Mieścić się będzie w granicach działki nr ewid. 28/26, obręb Nętkowo.

 Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z póź. zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Wojewodą Zachodniopomorskim

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Zgodnie z art. 10 § 1. oraz 73 K.p.a w każdym stadium postępowania strona ma prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzenia dowodu.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 9, tel. (095) 765 4461, e-mail inwestycje@recz.pl w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 800 - 1600, w pozostałe dni w godz. 730 - 1530.

 Otrzymują:

  1. Hydrotech inż. Bogdan Skubicki

2. Gospodarstwo Rolne, ul. Kochanowskiego 47; 73-200 Choszczno

3. Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 ; 70-502 Szczecin - Zarządcą działek nr ewid. 28/27; obręb Nętkowo

4. Gmina Recz - właściciel działki nr ewid. 28/22,28/24

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie - Zarządca dz. nr ewid. 15; ul. Bohaterów Warszawy 19; 73 -200 Choszczno

6.

7. ENEA S.A. - Rejon Dystrybucji w Choszcznie ul. Energetyków 2; 73-200 Choszczno - właściciel działki nr ewid. 28/7, 28/8

8. a/a 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 26-10-2007 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 05-04-2024 12:39