Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/67/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od PKP S.A.


UCHWAŁA NR XI/67/07

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od PKP S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000r., o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” ( Dz. U. Nr 84 z 2000r. poz. 948, zm. z 2001 Nr 100 poz. 1086, Nr 154 poz. 1802, z 2002r Nr 205 poz. 1730, Nr 240 poz. 2055; z 2003 Nr 80 poz. 2055, Nr 6 poz. 63, Nr 203 poz. 1966; z 2004 Nr 96 poz. 959, Nr 120 poz. 1252; z 2005 poz. 157 poz. 1315, Nr 184 poz. 1539; z 2006 Nr 12 poz. 63, Nr 157 poz. 1119,) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze umowy, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej - droga, oznaczonej numerem działki 11/5 o pow. O,0636 ha położonej w obrębie Sokoliniec gm. Recz.

§ 2. Przejęcie nieruchomości, o której mowa w § 1 związane jest z wykonywaniem zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie zaproponowała Gminie Recz przekazanie w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000r., o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 11/5 obręb Sokoliniec.

Wartość rynkowa nieruchomości na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 2.800,00 zł w tym:

- prawo użytkowania wieczystego działki - 2000,00 zł

- wartość nakładów (droga) - 800,00 zł

Przejęcie w/w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Recz związane jest z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 13-12-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2007 14:06