Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/75/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.


UCHWAŁA NR XI/75/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 676,00 zł.;

 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.022,00 zł.;

 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.150,00 zł.;

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli,

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 Ustawy

Dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

-

1.427,00

13

14

1.241,00

1.489,00

14

15

1.303,00

1.552,00

15

1.366,00

1.614,00

3 osie

12

17

1.303,00

1.552,00

17

19

1.366,00

1.614,00

19

21

1.427,00

1.675,00

21

23

1.552,00

1.800,00

23

25

1.675,00

1.956,00

25

1.675,00

1.956,00

4 osie i więcej

12

25

1.552,00

1.800,00

25

27

1.675,00

2.048,00

27

29

1.738,00

2.111,00

29

31

2.053,00

2.583,00

31

2.075,00

2.583,00

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lubprzyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: - 1.022,00 zł.

 1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatachlokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli,

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

-

1.552,00

18

25

1.427,00

1.614,00

25

31

1.366,00

1.675,00

31

1.753,00

1.996,00

3 osie

12

40

1.547,00

2.138,00

40

2.138,00

2.583,00

 1. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 385,00 zł

 1. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli,

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 Ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

-

497,00

18

25

373,00

559,00

25

434,00

697,00

2 osie

12

28

260,00

385,00

28

33

761,00

1.076,00

33

38

1.055,00

1.579,00

38

1.426,00

1.579,00

3 osie

12

38

840,00

1.169,00

38

1.169,00

1.590,00

 1. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

 1. mniejszej niż 30 miejsc - 497,00 zł.;

 2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 868,00 zł;

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2007 r.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 13-12-2007 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2007 14:08