Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2008 r.


U C H W A Ł A Nr XII/87/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2008 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 r stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Grzelak

Załącznik

do uchwały Nr XII/87/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 grudnia 2007

PLAN PRACY

K0MISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ NA 2008r.

STYCZEŃ

 1. Kontrola finansowa środków określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomani w 2007r.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Kontrola działalności finansowej klubów sportowych (dofinansowanie z budżetu gminy)

MARZEC

 1. Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Reczu za 2007r.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2007r.

 2. Opracowanie wniosku w sprawię udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2007r.

 3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

MAJ

 1. Kontrola środków z budżetu gminy na dotację la T.P.D w Szczecinie na prowadzenie działalności i kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Rybakach , Pomieniu, Nętkowie w 2007r.

CZERWIEC

 1. Kontrola Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu w zakresie działalności finansowej i pomocy społecznej.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności finansowej i programowej.

PAŹDZIERNIK

 1. Kontrola realizacji remontu dróg gminnych oraz bieżącego utrzymania i konserwacji dróg na terenie gminy.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 08-01-2008 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2008 10:52