Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz dz.192.29-192.36 KOLEJOWA


W Y K A Z

 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Kolejowej, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonych numerami działek:.

 

1) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/29 o powierzchni 0,0798 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp-RIVb zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb- 0,0119 ha, Bp-N- zurbanizowane tereny niezabudowane na nieużytkach- 0,0679 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu 12 500,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wysokość wadium: 1 300,00 zł

 

2) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/34 o powierzchni 0,0751 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb - zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb- 0,0510 ha, N - nieużytki- 0,0241 ha.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu 12 900,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Wysokość wadium: 1 300,00 zł

 

3) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/35 o powierzchni 0,0453 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb - zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb- 0,0434 ha, N-nieużytki- 0,0019 ha.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu 7 800,00 zł

(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Wysokość wadium: 1 000,00 zł

4) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/36 o powierzchni 0,0493 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb - zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu 8 400,00 zł

(słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100)

Wysokość wadium: 1 000,00 zł

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wykazanych na wykazie, winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­­14 marca 2008r.

Zgodnie z ustaleniami nieaktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. oznaczona jest symbolem MJ, U - tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/ telefon 095 765 4461 w. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 31 stycznia 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 31-01-2008 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:28