Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Oferta Inwestycyjna

GMINA RECZ
(oferta inwestycyjna)

Adres : 73-210 Recz, ul. Ratuszowa 17
Tel/fax (0-95) 765 44 61-3, e-mail: recz@recz.pl


Gmina Recz posiada tereny pod inwestycje (wyznaczone w studium) o ogólnej powierzchni 36,44 ha oznaczone symbolami S-P-2 - Obszar Nr2, S-R-1- obszar Nr1, S-R-2 - Obszar nr3.

I. Renta - charakterystyka położenia obszaru:

1. Adres obszaru ( miejscowość, gmina, powiat )

Powiat Choszczeński, Gmina Recz, Miasto Recz, ul. Kolejowa, wieś Wielgoszcz.

2. Struktura przyrodnicza :

Tereny położone są na granicy Pojezierza Ińskiego i Pojezierza Choszczeńskiego, dwóch mezoregionów należących do makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego.
Na północ i północny wschód od zabudowy miejskiej przepływa rzeka Ina w wyraźnie zaznaczonej morfologicznie dolinie. Tereny otaczające miasto ukształtowane są w falistą równinę morenową z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi. Często występują pagóry piaszczyste i morenowe. Tereny przeznaczone pod inwestycję położone są w północno - wschodniej części miasta oraz we wsi Wielgoszcz.

3. Struktura planistyczna:

IIIC - obszar rozwoju funkcji turystycznej - strefa przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego i przetwórczego.

4. Istniejące zainwestowanie kubaturowe.

Zabudowana kubaturowe - magazyny, waga występują na działce o Nr ewid. 106/2 we wsi Wielgoszcz. Pozostałe tereny wolne od zabudowy.

5. Możliwość zabudowy.

Wysokość zabudowy dla terenu do 5 kondygnacji nie wyżej niż 15 m, wskaźnik wykorzystania terenu 0,50.

6. Możliwość powiększenia terenu o obszary przyległe (rodzaj użytków).

Istnieje możliwość powiększenia terenu na obrębie wsi Wielgoszcz (tereny użytkowane rolniczo - grunty kl. IV i V - ok. 5,00 ha).

7. Kształt działki.
Nieregularny, składający się z trzech obszarów - oznaczonych Nr 1, 2 i 3.

8. Renta położenia w stosunku do :

8.1. Głównych ośrodków miejskich:
Teren położony na północ od miasta Choszczna - 16 km.
8.2. Ośrodków rozwojowych:
Obszar leży 35 km na wschód od Stargardu Szcz., 78 km na południowy wschód od Szczecina i 70 km na zachód od Wałcza.
8.3. Podstawowej sieci osadniczej:
Tereny położone są na obrzeżach miasta Recz i wsi Wielgoszcz przylegającej do miasta.
8.4. Przejść granicznych:
80 km do przejścia w Kołbaskowie oraz 100 km do Kostrzyna.

II. Stan obszaru formalno - prawny.

1. Struktura użytkowania:

Obszar Nr 1 - dz. 42/2, 42/3, 43, 42/4, 44/3, 45/3, 47/4, 47/3, 54/1, 55/1-
mienie komunalne, ok. 4.05 ha,
dz. 54/2, 55/3 -osoby fizyczne, o pow. 1,01ha.
Obszar Nr 2 - dz. 58/1, 53/5, 53/16, 53/2, 65/8, 65/14 - mienie komunalne o pow. 19,26 ha, dz. 53/14, 53/13 - AWRSP OT Szczecin o pow. 1,15 ha, dz. 53/7, 53/8, 53/10, 56, 60/1, 59/2, 52, 51, 50, 49, 48, 53/12 - osoby fizyczne o pow. 8,31 ha.
Obszar Nr 3 - dz. 106/2 - Odra Recykling o pow. 2,26 ha, dz. 106/4 AWRSP OT Szczecin o pow. 0,05 ha.

2. Stan władania :

Obszar Nr 1 - mienie komunalne pow.4,05 ha i osoby fizyczne o pow. 1,01 ha.
Razem pow. 5,06 ha.
Obszar Nr 2 - mienie komunalne pow. 19,26 ha , AWRSP pow. 1,15 ha i osoby
fizyczne 8,31 ha. Razem 29,07 ha.
Obszar nr 3 - Odra Recykling - 2,26 ha i AWRSP 0,05 ha. Razem 2,31 ha.

3. Przeznaczenie obszaru w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar Nr 1 o pow. ma zapis KS,UX,ZI - tereny obsługi trasy komunikacyjnej,
obszary gry inwestycyjnej wielofunkcyjnej.
Obszar Nr 2 o pow. - ma zapis P, S ,RP, RZ , RPO - tereny przemysłowe,
uprawy polowe, łąki pastwiska.
Obszar Nr 3 o pow. ma zapis UX,KS - tereny gry inwestycyjnej wielofunkcyjnej.

4. Przeznaczenie obszaru w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Recz.

Tereny przemysłowe, składowe, obsługi trasy komunikacyjnej położone są
wzdłuż drogi krajowej Nr 10 oraz drogi wojewódzkiej Nr 151.

III. Infrastruktura techniczna

1. Drogowa (dostęp w km) w tym :

1.1. Autostrady i drogi czteropasmowe ,
60 km od autostrady A-6 i 40 km do proponowanej autostrady A-3.

1.2. Drogi ekspresowe:
Proponowana droga ekspresowa przewiduje węzły komunikacyjne w
sąsiedztwie powyższych obszarów.

1.3. Drogi inne dojazdowe o twardej nawierzchni :
Droga krajowa Nr 10 - obszary Nr 1,2 i 3 przylegają do niej .
Droga wojewódzka Nr 151 - obszar nr 3 przylegający do niej.

2. Kolejowa (dostęp w km) w tym :

2.1. Dostęp do linii kolejowych magistralnych,
- linia normalnotowarowa czynna (kierunek Stargard Szcz. -Kalisz
Pomorski) bezpośrednim sąsiedztwie z obszarami 1,2,3 wraz z
rampą towarową,
- linia agtc, najbliższe w Choszcznie, drogą kołową 16 km.

2.2 Stacji kolejowej,
Stacja kolejowa Recz Pomorski w sąsiedztwie obszarów.

2.3. Bocznicy kolejowej .
Tereny sąsiaduje bezpośrednio z bocznicą kolejową.

3. Porty (dostęp w km) w tym :

3.1. Porty morskie.

Odległość do portu morskiego w Świnoujściu - ok. 150 km (droga nr 10 i 3).
Odległość do portu morskiego w Szczecinie - 75 km (droga Nr 10).
Odległość do portu morskiego w Policach - 95 km.
Odległość do portu morskiego w Kołobrzegu - 120 km.

3.2. Przystanie morskie.

Przystań jachtowa w Świnoujściu - 150 km.
Przystań jachtowa w Szczecinie - 75 km.
Przystań jachtowa i port żeglarski w Międzyzdrojach - 120 km.
Przystań jachtowa i port żeglarski w Kołobrzegu - 120 km.

3.3. Przystanie barkowe.

Przystań barkowa w Szczecinie - 75 km.
Przeładownia w Krajniku Dolnym - 70 km.

3.4. Porty i przystanie promów.

Przystań promów w Świnoujściu - 150 km.
Przystań promów w Kołobrzegu - 120 km.

4. Lotnictwo (odległość w km) w tym:

60 km do lotniska w Goleniowie.
60 km do lotniska w Szczecinie - Dąbiu.

5. Woda konsumpcyjna i technologiczna (dostępność w km).

Stacja uzdatniania wody konsumpcyjnej i technologicznej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru nr 2. Obszar Nr 1 dostępność 0,2 km, a obszar Nr 3 -dostępność 0,5 km.

6. Ścieki (dostępność w km).

Obszar Nr 2 - dostępność bezpośrednia. Obszar nr 1 - dostępność 0,2 km.
Obszar Nr 3 - dostępność 0,5 km.

7. Elektroenergetyka (dostępność w km).

7.1. Istniejące stacja GPZ w Choszcznie o mocy 2 x 16,0 MVA i możliwość
poboru energii.
7.2. Istniejące linie WN - budowa GPZ.
przez teren obszaru Nr 2 przebiega linia 15 KV
7.3. Istniejące linie SN
przebiega linia przez Obszar Nr 2.Obszar nr 3 w bezpośrednim
sąsiedztwie. Obszar Nr 1 - dostępność 0,6 km.
7.4. Możliwość dwustronnego zasilania.
Sieć WN - GPZ Choszczno , GPZ Węgorzyno.

8. Gaz (dostępność w km).

8.1. Istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia.
Sieć przebiega przez miasto Recz i wieś Wielgoszcz. Odległość obszaru nr
1 i 2 - 0.3 km, a obszaru Nr 3 w bezpośrednim sąsiedztwie.

8.2. Istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia .
Sieć w m. Recz.
Obszar Nr 1 i 2 dostępność 0,6 km. Obszar Nr 3 = dostępność 1,1 km.

8.3. Istniejąca stacja redukcyjno - pomiarowa I-go stopnia.
W m. Recz odległość 0,9 km.

9. Telekomunikacyjna.

9.1. Istniejące sieci światłowodów.
Bezpośrednie sąsiedztwo przebiegu sieci światłowodowych (NETIA; TP S.A.)
9.2. Istniejąca centrala telefoniczna
w Reczu - odl. ca 1km.

9.3. Zasięg stacji telefonii komórkowej
Stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się na terenie obszarów 1 i 2


10. Ciepłownictwo

10.1. Istniejące rezerwy w źródłach ciepła
Na terenie obszaru Nr 2 rozpoczęta inwestycja budowy ciepłowni o mocy
4.5 MG opalanej biomasą (słoma, zrębki drzewne)

10.2. Możliwość włączenia do systemów ciepłowniczych
W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną istnieje możliwość rozbudowy kotłowni.

IV. Infrastruktura społeczna - rynek pracy

1. Ilość osób w wieku produkcyjnym w gminie, mieście:

Ogółem ludność liczy 6.000 osób, w tym miasto 3.100 osób.
Produkcyjni 3.780 osób, w tym miasto 1.984 osób.

2. Stopień bezrobocia .

1071 osoby bezrobotne

3. Wykształcenie wśród bezrobotnych.

- bez wykształcenia - 6 osób
- podstawowe - 450 osób
- zasadnicze zawodowe - 384 osób
- średnie zawodowe - 145 osób
- średnie ogólnokształcące - 37 osób
- średnie techniczne - 10 osób
- pomaturalne - 20 osób
- wyższe - 19 osób

V. Środowisko przyrodnicze - warunki geotechniczne.

1. Charakterystyka terenu na tle najbliższego otoczenia.

Teren znajduje się na obszarze bezleśnym we wschodniej części miasta Recz. Teren ze spadkiem w pofałdowane z przewagą skłonu w kierunku południowym.
Obszar nr 2 ze strony wschodniej styka się z rezerwatem "Grądowe zbocza". W odległości 1,5 km od obszaru Nr 1 i 2 przepływa rzeka Ina. Teren tylko a niewielkiej części (obszar Nr 2i 1 ) użytkowany rolniczo. W większości tereny nie użytkowane rolniczo. Grunty kat. V i VI słabe rolniczo.

2. Ochrona środowiska.

2.1. park narodowy
- teren znajduje się w odległości 10 km w kierunku północno-
zachodnim od otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego i w
odległości 20 km od DPN.

2.2. park krajobrazowy
- teren znajduje się w odległości 9 km na południe od Ińskiego Parku
Krajobrazowego.

2.3. rezerwaty przyrody..
- obszar Nr 2 w części styka się z rezerwatem "Grądowe zbocze".

2.4. zlewnia wód wysokiej jakości
nie dotyczy

2.5. strefa ochronna ujęcia wód powierzchniowych
nie dotyczy

2.6. główny zbiornik wód podziemnych
Na obszarze Nr 2 znajdują się 4 ujęcia wód podziemnych stanowiące
źródło zaopatrzenia w wodę pitną wymagające wysokiej ochrony wód
podziemnych.

3. Stan środowiska

3.1. rzeki
rzeka Ina II klasy czystości

3.2. wody podziemne
klasa Ib w miejscowości Wardyń. Jakość wody bardzo dobra.

4. Warunki geotechniczne - charakterystyka ogólna.

W podłożu terenu znajduje się woda o swobodnym zwierciadle zalegającym na głębokościach 2,0 do 4,5 m. Duże nasilenie procesów wodno - wilgotnościowych, które zdecydowanie utrudniać będą zabudowę występują na obrzeżach obszaru nr 2 o najniższej rzędnej terenu. W podłożu terenu występują utwory czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego, genetycznie związane z przedostatnim zlodowaceniem nie stwarzającym ograniczeń w dowolnym zagospodarowaniu tego terenu. W większości występują piaski drobne, średnich ze żwirem w stanie średniozagęszczonym.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-04-2003 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:04