Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwały NR XIII/94/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2008 rok. 2008-02-08 14:03
dokument UCHWAŁA Nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach: „Lubieniowskie Rosiczki” i „Wełniankowy Mszar”. 2008-02-08 14:13
dokument UCHWAŁA Nr XIII/98/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów. 2008-02-08 14:12
dokument UCHWAŁA Nr XIII/97/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2008-02-08 14:12
dokument UCHWAŁA Nr XIII/96/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 2008-02-08 14:10
dokument UCHWAŁA Nr XIII/95/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 2008-02-08 14:05
dokument U C H W A Ł A Nr XIII/93/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza. 2008-02-06 10:40
dokument UCHWAŁA Nr XIII/92/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. 2008-02-06 10:39
dokument UCHWAŁA Nr XIII/91/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu, w tym wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły za korzystanie z posiłków w tej stołówce. 2008-02-06 10:39
dokument UCHWAŁA Nr XIII/90/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008rok. 2008-02-06 10:39
dokument UCHWAŁA Nr XIII/89/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2088 r.w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. 2008-02-06 10:38