Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz.


 

 

UCHWAŁA Nr XV/107/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 12 marca 2008r.

 

 

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: zm .z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1750 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz 319, Nr 104 poz. 708, Nr 180 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się stawkę dotacji przedmiotowej obowiązującą w zakresie wyliczania kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Recz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu prowadzącego gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

 

§2. Dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu ustala się w wysokości 0,26 zł miesięcznie do 1m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w zakresie utrzymania i remontów budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1945.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Recz.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych stawki dotacji przedmiotowej określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Miesięczną wielkość dotacji obliczono dzieląc koszty utrzymania mieszkań komunalnych w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945 przez ich powierzchnię użytkową.

Koszty eksploatacji i remontów lokali w tych budynkach nie pokrywają obowiązujące obecnie stawki ustalonego czynszu. Mieszkania te wymagają zdecydowanie większych nakładów na remonty i konserwację.

Powierzchnia lokali do dofinansowania wynosi 4 712,58 m2

4712,58 x 0,26 zł = 1.225 zł/m-c

1225 zł x 12 m-cy = 14.700 zł rocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 20-03-2008 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 21-05-2008 14:09