Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych 2008-12-02 14:38
dokument Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. 2008-12-02 14:39
dokument Informacja Burmistrza Recza dotycząca: realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium kierunków uwarunkowań na terenie gminy Recz. 2008-12-02 14:40
dokument Informacja dotyczącą realizacji inwestycji gminnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2008 - 2013 r. 2008-12-02 14:41
dokument SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU za 9 m-cy br. 2008-12-02 14:42
dokument SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBIENIOWIE za 9 m-cy br. 2008-12-02 14:43
dokument SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI GIMNAZJUM W RECZU za 9 m-cy br. 2008-12-02 14:44
dokument SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RECZU za 9 m-cy br. 2008-12-02 14:45
dokument INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA, GMINY RECZ Z UWZGLĘDNIENIEM CAŁEGO POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2007 I 2008 2008-12-02 14:47
dokument UCHWAŁA Nr XXII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 2008-12-02 14:49
dokument UCHWAŁA Nr XXII/148/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. 2008-12-02 14:48
dokument UCHWAŁA Nr XXII/149/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej. 2008-12-02 14:49
dokument UCHWAŁA Nr XXII/150/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. 2008-12-02 14:50
dokument UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2008-12-02 14:52
dokument UCHWAŁA Nr XXII/151/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2008-12-02 14:50
dokument UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. 2008-12-16 15:37
dokument UCHWAŁA Nr XXII/154/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 rok. 2008-12-16 15:39
dokument UCHWAŁA Nr XXII/155/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. 2008-12-02 14:53
dokument UCHWAŁA Nr XXII/156/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zalecenia do podjęcia działań przez Burmistrza Recza w kierunku utworzenia Straży Miejskiej 2008-12-02 14:53
dokument UCHWAŁA Nr XXII/157/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia Dobre Inicjatywy Regionu-Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER 2008-12-02 14:54
dokument UCHWAŁA Nr XXII/158/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego" i przyjęcia jego statutu. 2008-12-02 14:54
dokument UCHWAŁA Nr XXII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie nadania nazw ulic. 2008-12-02 15:00