Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW ZGŁOSZONE PODCZAS SESJI WYJAZDOWEJ W DNIACH 5 i 6 CZERWCA 2007 r.


N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

sporządzona w dniach 5 i 6 czerwca 2007r. podczas wizytowania sołectw na terenie gminy Recz, przez Radnych Rady Miejskiej w Reczu.

W dniach 5 i 6 czerwca 2007r. odbyła się Sesja Wyjazdowa Rady Miejskiej w Reczu, gdzie radni i sołtysi zgłaszali wnioski dotyczące poszczególnych miejscowości.

1. Sicko

- sprawa wydzierżawienia terenu położonego w sąsiedztwie placu zabaw.

- mieszkaniec wsi Pan Mielniczyk zgłosił, że wody opadowe z drogi powiatowej

zalewają jego podwórko.

2. Sokoliniec.

- wniosek mieszkańców osiedla bloków wielorodzinnych w Sokolińcu w sprawie

przejęcia od AWRSP na rzecz Gminy, terenu położonego w pobliżu osiedla

na którym aktualnie jest boisko piłkarskie dla dzieci.

- zwrócono uwagę na konieczność budowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ

zachodzi podejrzenie, że do szamba na osiedlu przedostaje się woda gruntowa

co powoduje duże koszty opróżniania oraz częste przelewanie się zawartości

na przylegające tereny.

- wystąpić do Dyrekcji PKS o oznakowanie „przystanku na żądanie” znajdującym

się na osiedlu.

- wyposażyć w kosę pracowników z przygotowania zawodowego, pracujących

w Sokolińcu

- przedłużyć umowę dzierżawy budynków kolejowych, na rzecz mieszkańców

Sokolica.

- koszenie poboczy przy drodze powiatowej.

3. Rybaki.

- wykaszanie poboczy drogi powiatowej, odkrzaczyć pobocze w pobliżu ruin

Kościoła.

- wytyczyć drogę łączącą dwie części miejscowości (dawniej przez podwórko

byłego PGR ).

- ustawić tablicę ogłoszeń na terenie wsi.

4. Sulibórz

- ustalić właściciela gruntu przy przystanku PKS , na którym urządzony jest plac

zabaw.

- Sołtys Suliborza wnosi o pomoc przy zagospodarowaniu terenu przy skrzyżowa-

niu drogi powiatowej z drogą gminną.

- utwardzenie pobocza drogi przed świetlicą wiejską i przed sklepem przy współ-

udziale właściciela sklepu.

- uporządkować park i urządzić boisko piłkarskie na terenie w pobliżu parku.

- sprawa kanalizacji sanitarnej, brak oczyszczalni ścieków.

5.Suliborek.

- pomoc w urządzaniu świetlicy wiejskiej i placu zabaw na terenie byłego boiska

szkolnego.

- wykonanie chodnika przez wieś i ustawienie zapór łańcuchowych w okolicach

świetlicy i dojścia do placu zabaw.

- zgłoszono problem obornika z fermy trzody chlewnej, składowanego przy drodze.

- uporządkowanie terenu starego cmentarza, ogrodzenie cmentarza w zakresie

uniemożliwiającym wjazd na cmentarz.

- odkrzaczanie poboczy drogi w kierunku do Słutowa.

- likwidacja dzikiego wysypiska przy drodze do Słutowa.

6. Słutowo

- ograniczyć prędkość na odcinku od baru do przejazdu kolejowego, drogi krajowej

nr.10.

- poprawić odwodnienie jezdni drogi krajowej.

- ustalić właściciela gruntu, teren za kościołem po prawej stronie w kierunku Kalisza

urządzić na tym terenie plac zabaw.

- zlikwidować dzikie wysypisko.

7.Wielgoszcz.

- urządzenie placu zabaw.

- wybudowanie wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na autobus.

- wyremontowac studnię.

- koszenie terenów zielonych.

8. Oczyszczalnia ścieków w Reczu.

- Prezes Zarządu Spółki KOMUNALNIK, Pan E. Wojtysiak przedstawił sprawę

modernizacji oczyszczalni przez firmę p. Pudzianowskiego, oznajmił, że po

zakończeniu prac, parametry stopnia oczyszczenia ścieków są wyższe

od uzgodnień zawartych w umowie, w związku z czym KOMUNALNIK wstrzymuje

zapłatę zobowiązań za wykonaną pracę.

9. Pomień.

-usunąć suche konary z drzew rosnących przy drodze powiatowej, wjazd do

Pomienia od drogi wojewódzkiej.

- wykoszenie poboczy drogi powiatowej.

- uporządkowanie terenu dawnej żwirowni- likwidacja wyrobiska, posadzenie drzew

i krzewów,urządzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego.

- sprawa budynku pani Kanturskiej, budynek grozi zawaleniem.

- dokończenie budowy szatni dla sportowców przy boisku sportowym, oraz

wyposażenie w niezbędne urządzenia sanitarne.

- remont ścieżki rowerowej i odkrzaczenie drogi z Pomienia do Żeliszewa.

10. Żeliszewo.

- wznowienie dzierżawy nad jeziorem dla OSP w Żeliszewie.

- zainstalować dwie lampy oświetleniowe przy posesjach A. Sankowskiego

i Marciniaka.

- zmodernizować wysepkę na skrzyżowaniu drogi z Pomienia z drogą powiatową.

- wykosić pobocza dróg.

- wyrównać teren przy budowanej remizie.

- poprawić mur między Kościołem a Remizą.

- ustawić pojemniki na śmieci nad jeziorem.

- zabezpieczyć posesję po zmarłym ś.p. Kopczyńskim.

11. Pamięcin.

- zamówić tabliczkę dla sołtysa.

- remont chodników, dostarczyć płytki chodnikowe w ilości ok.5m2.

- wykupić budynek byłej stołówki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

- bałagan w Parku oraz na terenie byłej RSP, obecnie własność DAGRY,

teren niezabezpieczony na którym znajdują się odkryte studnie kanalizacyjne.

- pomoc przy malowaniu Kościoła w Pamięcinie.

12.Rajsko.

- uporządkować teren Parku.

- urządzić plac zabaw dla dzieci.

13.Jarostowo.

- zlikwidować dziury w drodze gminnej Żeliszewo- Lubieniów.

- wyrównać nawierzchnię drogi z Recza do Jarostowa i dokończyć odkrzaczania na

tej drodze.

14. Lubieniów.

- dokończenie budowy chodnika i schodów przy kaplicy w Lubieniowie.

- wykonanie bramy i wjazdu na plac przy kościele.

- usunięcie pni po ściętych drzewach, znajdujące się w chodnikach przy drodze

powiatowej.

- zlikwidować kałużę tworzącą się przy przystanku autobusowym, każdorazowo po

opadach deszczu.

- ustawić drogowskazy przy drogach do Rybnicy i Lestnicy.

- przejąć budynek od AWRSP i urządzić świetlicę wiejską.

- poprawić nawierzchnię drogi do szkoły.

- ustawić wiatę przystankową dla młodzieży szkolnej dojeżdżającej do gimnazjum

w Reczu.

- wytyczyć dojazd do szkoły przez podwórze byłego PGR.

- zwiększyć dostępność mieszkańców Lubieniowa do pomieszczeń budynku

szkolnego po zajęciach lekcyjnych.

- zainstalować jedną lampę przy drodze żużlowej.

15. Geabowiec.

- wyciąć drzewa stwarzające zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego na

zakręcie drogi powiatowej przy wjeździe do Grabowca od strony Lubieniowa.

- na placu zabaw, wyciąć topolę, zasypać doły po wykopach pod fundamenty

oraz doposażyc plac zabaw.

- kontynuować budowę chodnika przez wieś.

- wytyczyć drogę dojazdową do posesji p. Hertel przez podwórze Spółdzielni

Mieszkaniowej.

- zamontować dodatkowo 4szt. lamp oświetleniowych w okolicy Suszarni oraz

2 szt. przy bloku mieszkalnym.

16. Nętkowo.

- zlikwidować budynki po byłej oczyszczalni ścieków.

- plac zabaw przenieść i urządzić w Parku.

- ustawić zadaszenie sceny w Nętkowie, wykorzystu jąc konstrukcje zdemontowaną

w Parku w Reczu.

- ustawić dodatkowy pojemnik na kartony (zbiórka selektywna).

- wykonać chodnik przez wieś przy drodze powiatowej.

- wykonać chodnik do bloków mieszkalnych na osiedlu.

- zmodernizować objazd w okolicy przystanku autobusowego.

- ustawić dodatkowe lampy przy ścieżce- przejściu z budynków komunalnych do

centrum wsi.

- właściciela nieruchomości Nętkowo 15, zobowiązać do zabezpieczenia posesji.

- ogrodzenie placu zabaw TPD, przy wykorzystaniu zdemontowanych segmentów

ogrodzeniowych z parku.

- likwidacja dzikiego wysypiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 18-05-2009 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2009 08:24