Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VII/44/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA NR VII/44/2003

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1860 ) uchwala się, co następuje:

§1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 806.000 zł w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, §626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (SAPARD).

§2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 930.000 zł.

§3

Zmniejsza się niedobór budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 124.000 zł, pokryty przychodami z pożyczek.

§4

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały Nr V/33/03 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Nętkowo - Grabowiec - Recz”. Kosztorys inwestorski przewidywał ogólny koszt inwestycji 1.600.000 zł, a w wyniku przetargu firma, która wygrała przetarg zaoferowała wykonanie tego zadania za kwotę 670.000 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 25-09-2003 18:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2003 18:20