Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/38/03 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2003 r.


RADA MIEJSKA W RECZU

Uchwała Nr V/38/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.l591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej stanowiące załączniki od l - 3 niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

 

Załącznik nr l

do Uchwały Nr V/38/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 lutego 2003 r.

Plan pracy

Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego

Ochrony Przeciwpożarowej na 2003 r.

Luty:

 1. Opiniowanie materiałów na V sesję Rady Miejskiej.

 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2003 r.

 3. Sprawy bieżące.

Marzec:

 1. Analiza sposóbu przekształcenia ZGKiM w samodzielny podmiot w świetle rozwiązań prawnych i określenie kroków proceduralnych w tym celu.

 2. Określenie sposobu na zwiększenie zainteresowania mieszkańców wykupem mieszkań komunalnych.

 3. Opiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej.

 4. Sprawy bieżące.

Kwiecień:

 1. Przygotowanie i patronat nad przeprowadzeniem społecznego dnia zagospodarowania miasta pod hasłem,, sami dla siebie,, w ramach koncepcji,, społeczeństwa obywatelskiego,,- patrz Program aktywizacji społeczności Gminy Recz,, - Zbigniew Ligus.

 2. Analiza przebiegu procedury przekształcenia ZGKiM.

 3. Przygotowanie merytorycznego zawiązania Gminnego Towarzystwa Mieszkaniowego.

 4. Opiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej.

 5. Sprawy bieżące.

Maj:

 1. Informacja o stanie ochrony środowiska na terenie gminy / Komisja wyjazdowa z udziałem inspektora Andrzeja Hejzy/.

 2. Powołanie Komisji Konkursowej i objęcie patronatu nad konkursem ,, Piękne obejście,,.

 3. Opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej.

 4. Sprawy bieżące.

Czerwiec:

 1. Analiza założeń działalności nowopowstałego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kontekście poprawy wizerunku Miasta / zieleń, tablice informacyjne, place zabaw, itp./.

 2. Analiza sytuacji gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej / stan techniczny

 3. hydrantów, ochrona przeciwpożarowa w jednostkach podległych gminie, informacje z przebiegu konkursu wiedzy pożarniczej na terenie gminy/.

 4. Opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miejskiej,

 5. Sprawy bieżące.

Lipiec:

 1. Informacje o przebiegu sprzedaży mieszkań komunalnych.

 2. Informacje o stanie realizacji remontów w obiektach komunalnych.

 3. Omówienie stanu zaawansowania prac komisji konkursowej w ramach konkursu ,,Piękne obejście,,

 4. Opiniowanie materiałów na X sesję Rady Miejskiej.

 5. Sprawy bieżące.

Wrzesień:

 1. Analiza przebiegu inwestycji wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy Ręcz.

 2. Analiza sytuacji mieszkaniowej w Gminie.

 3. Informacje o stanie zaawansowania prac w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Mieszkaniowego.

 4. Opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej" w Reczu.

 5. Sprawy bieżące.

Październik:

 1. Opiniowanie materiałów na XII sesję Rady Miejskiej / patrz plan pracy Rady Miejskiej/

 2. Sprawy bieżące.

Listopad:

 1. Analiza przebiegu realizacji zadań wynikających z założeń planu pracy komisji na 2003 r.

 2. Opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej.

 3. Sprawy bieżące.

Grudzień:

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2004 r.

 2. Analiza działań przekształconego ZGKiM za okres po przekształceniu.

 3. Opiniowanie materiałów na XIV sesję Ady Miejskiej.

 4. Sprawy bieżące.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr V/38/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 lutego 2003 r.

Plan

Pracy Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

na 2003 r.

Luty:

 1. Opiniowanie materiałów na V sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Marzec:

  1. Opiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej.

  2. Sprawy bieżące.

Kwiecień:

 1. Opiniowanie materiałów na III sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące

Maj:

 1. Opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Czerwiec:

 1. Opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Lipiec:

 1. Opiniowanie materiałów na X sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Wrzesień:

 1. Opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Październik:

 1. Opiniowanie materiałów na XII sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Listopad:

 1. Opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Grudzień:

 1. Opiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Załącznik nr 3

do uchwały Nr V/38/03

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 lutego 2003 r.

Plan

pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych

na 2003 r.

Luty:

 1. Opiniowanie materiałów na V sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Marzec:

 1. Opiniowanie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Kwiecień:

 1. Opiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej

 2. Sprawy bieżące.

Maj:

 1. Opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Czerwiec:

 1. Opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Lipiec:

 1. Opiniowanie materiałów na X sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Wrzesień:

 1. Opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Październik:

 1. Opiniowanie materiałów na XII sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Listopad:

 1. Opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Grudzień:

 1. Opiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 21:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2003 21:39