Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU- Załącznik do Zarządzenia Nr17/2011 Burmistrza Recza - działka 267/2

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr17/2011

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 09 lutego 2011 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008, m. Recz ul. Tylna nr działki 267/2 o powierzchni 688 m2. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 688 m2. Nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami, wszelkie prace winny być prowadzone po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej do przetargu – 41.300,00 zł

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00004006/7.

 

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem: MN, U – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedażynieruchomościpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­24 marca 2011 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 09 lutego 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 09-02-2011 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 09-02-2011 10:33