Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Burmistrz Recza informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "budowia odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2024-04-05 12:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM - 7624.3-11.2011 w sprawie: "Budowy elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" 2024-04-05 12:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" 2024-04-05 12:06
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych przybudówka pomieszczenia gospodarczego na sprężarkownię, wiaty szlifierni na narzędziownię na dz. o nr ewid. 65/45 przy ul. Kolejowej 48 w Reczu 2024-04-05 12:08
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" 2024-04-05 12:09
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2024-04-05 12:09
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2024-04-05 12:10
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - m. Sulibórz -granica gminy" 2024-04-05 12:11
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - m. Sulibórz - granica gminy" 2024-04-05 12:12
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2024-04-05 12:12
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2024-04-05 12:13
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" 2024-04-05 12:14
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o postanowieniu nałożenia raportu budowa linii napowietrznej 110 kV Choszczno - Recz 2024-04-05 12:14
dokument Postanowienie o nałożeniu raportu budowa linii napowietrznej 110kV Choszczno - Recz 2024-04-05 12:15
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV" 2024-04-05 12:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno 2024-04-05 12:16
dokument Załącznik do decyzji znak: BM - 7624.3-13.2010/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Odbudowa budowli piętrzącej przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109 +200 w miejscowości Rybaki gm. Recz 2024-04-05 12:16
dokument POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu przeprowadzeniu oceny dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Sulibórz - granica gminy w kilometrach 56+550 do 65+396 2024-04-05 12:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji - Odbudowa budowli piętrzącej przepławka dla ryb na rzece Inie w km 109 +200 w miejscowości Rybaki gm. Recz 2024-04-05 12:17
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o postanowieniu odstapienia od raportu - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Sulibórz - granica gminy w kilometrach 56+550 do 65+396 2024-04-05 12:18
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Odbudowia budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109+200 w miejscowości Rybaki 2024-04-05 12:18
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2024-04-05 12:19
dokument POSTANOWIENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2024-04-05 12:19
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie znak: BM - 7624.2-5.2011 z dnia 26.05.2011r. dot. stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2024-04-05 12:20
dokument WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie 2024-04-05 12:04
dokument WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 2024-04-05 12:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2024-04-05 12:03
dokument WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,) przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396. 2024-04-05 12:03
dokument WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396 2024-04-05 12:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz Sulibórz granica gminy" w kilometrach 56+550 do 65+396 2024-04-05 12:02
dokument Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: "Odbudowa budowli piętrzącej z przepławką dla ryb na rzece Inie w km 109 + 200 w miejscowości Rybaki" 2024-04-05 12:01
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców 2024-04-05 12:01