Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO- Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2011-ul. Rynek 1 na działce o numerze 235/8 o powierzchni 177 m2

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2011

                                                Burmistrza Recza

                  z dnia 25 marca 2011 r.

 

                                           W Y K A Z

             

               NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości lokalowych położonych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Rynek 1 z udziałem w działce o numerze 235/8 o powierzchni 177 m2obręb ewidencyjny 0008, m. Recz.

 

1. Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 25,30 m2położony na parterze budynku z udziałem do 1691/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie do gruntu działki nr 235/8 o pow. 177 m2.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł.)

w tym cena udziału w działce gruntowej wynosi 1.800,00 zł.

Wadium wynosi 10.000,00 zł ceny wywoławczej.

           

2. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni ogólnej 94,50 m2położony na parterze i poddaszu

z przynależnymi pomieszczeniami – piwnice o powierzchni ogólnej 29,80 m2 oraz udziałem do

8309/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie do gruntu działki nr 235/8 o pow. 177 m2

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 221.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście zł.)

w tym cena udziału w działce gruntowej wynosi 8.200,00 zł.

Wadium wynosi 22.000,00 zł ceny wywoławczej.

 

Budynek nr 1 przy ul. Rynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-594 (dawny nr 348/91 z dn. 30.01.1991 r.)  jako kamieniczka mieszczańska z końca XVIII w. Nieruchomość gruntowa położona jest w granicach Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 ( decyzja z dn. 27.02.1956 r.) w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami, wszelkie prace winny być prowadzone po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

W ewidencji gruntów nieruchomość gruntowa o numerze 235/8 zapisana jest pod symbolem B – zurbanizowane tereny zabudowane o powierzchni 177 m2.

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/00004006/7.

 

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie sześciu tygodni licząc od daty podania wykazu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 25 marca 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 25-03-2011 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 25-03-2011 15:02