Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XIV/81/11

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 listopada 2011 r.

 

       w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się co następuje:

 

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:

1.    określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

1.    określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


1.    określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2.    określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

3.    określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

1.    określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

2.    określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

3.    określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie wzorów informacji podatkowych :

      1.  określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek                                                                                                                                          

           leśny (IN-1, IR-1, IL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

 § 5. Traci moc uchwała Nr XXII/152/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 106, poz. 2576)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY Nr XIV/81/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 listopada 2011 r.

 

Pliki w formacie doc i excel

Pliki w formacie pdf

 

 

 

 

                                                                             


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 02-01-2012 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 04-01-2012 09:33