Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr II/16/02 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 rok


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA Nr II/16/02

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 5 art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 199lr. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 oraz Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Reczu

uchwala co następuje:

§1

Ustala się wysokości stawek podatku od nieruchomości:

  1. od gruntów:

    1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,47 zł,

    2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,24 zł od 1 ha powierzchni,

    3. pozostałych 0,15 zł od 1 m2 powierzchni.

  2. od budynków lub ich części:

    1. mieszkalnych 0,39 zł od l m2 powierzchni użytkowej

    2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,47 zł od l m2 pow. użytkowej,

    3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,86 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

    4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł. od 1 m2 pow. użytkowej,

    5. e ) pozostałych 2,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej.

  3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 - 7

§2

Obniża się o 50% stawki podatku od nieruchomości budynku i działki gruntów, które zostały przekazane w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwa rolne na Skarb Państwa jeżeli nie są wynajmowane lub wydzierżawiane, a także nie wykorzystywane do prowadzenia działalności. gospodarczej w rozumienia przepisów o podatku dochodowym.

§3

Zwalnia się od podatku od nieruchomości obiekty sportowe , obiekty należące do instytucji kultury i służące ochronie przeciwpożarowej.

§4.

Ustala się wysokość prowizji dla sołtysów dokonujących poboru podatków w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 09-09-2003 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2003 15:54