Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2024-04-05 11:33
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej ? Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz" 2024-04-05 11:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-05 11:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-05 11:36
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-08 13:53
dokument POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - dla przedsięwzięcia "Budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-05 11:44
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej - Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz". 2024-04-05 11:45
dokument OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu o zmianach w wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-05 11:46
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-08 13:55
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zablokowanie odpływu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej - Czarne Torfowisko w Nadleśnictwie Drawno na działkach nr 85/1 i 86 obręb Kraśnik gm. Recz" 2024-04-05 11:49
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz" 2024-04-05 11:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2024-04-05 11:52
dokument Postanowienie Burmistrza Recza dla przedsięwzięcia pn:"Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" 2024-04-05 11:53
dokument D E C Y Z J A o przeniesieniu praw decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz" 2024-04-05 11:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie: przeniesienia prawa do decyzji środowiskowej - Eneo Energia Sp. z o.o dla przedsięwziecią pod nazwą:Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/2 obręb Grabowiec Gmina Recz 2024-04-05 11:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz 2024-04-05 11:55
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz 2024-04-05 11:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180 DJP" zlokalizowanej na działce nr 28/26 obręb Nętkowo, gm. Recz 2024-04-05 11:57
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 27.08. 2012 r. o wydaniu decyzji postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rekreacyjnego na działce nr 363 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pomień, w gminie Recz" 2024-04-05 11:57
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "budowa bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz" 2024-04-05 11:58
dokument POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - "budowa bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz" 2024-04-05 11:58
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie bazy magazynowo - suszarniczej w m. Lubieniów na działkach o nr ewid. 20/4 ; 20/3; obręb Lubieniów, gm. Recz". 2024-04-05 11:59
dokument Burmistrz Recza informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pn: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" 2024-04-05 12:00
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza z dnia 28 czerwca 2012 r. o raporcie o oddziaływaniu na środowiskowo przedsięwzięcia polegającego na :Podniesienie obecnej obsady brojlerów na Fermie drobiu w m. Nętkowo o 180DJP. 2024-04-05 12:00
dokument D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2024-04-05 11:47
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stawu rekreacyjnego na dz. o nr ewidencyjnym 363 obręb Pomień, gmina Recz" 2024-04-08 13:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA O zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110kV w relacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2024-04-08 13:59
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania dla inwestycji pn: "Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego na działkach o nr ewid. 125/8, 125/7 obręb Pomień" 2024-04-05 11:32
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 6/1,7, 8/1,9,/10,/11/1 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2378 mb" 2024-04-05 11:31
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 71/1, 70/1, 82/3, 82/2, 81/3, 91/2, 92/4 obręb Kraśnik , Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2377 mb" 2024-04-05 11:30
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 14/1, 15/1, 16, 19/2 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 1410 mb" 2024-04-05 11:30
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Podniesieniu obecnej obsady brojlerów na Fermie Drobiu w m. Nętkowo o 180DJP" 2024-04-05 11:29
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego 2024-04-05 11:28
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 71/1, 70/1, 82/3, 82/2, 81/3, 91/2, 92/4 obręb Kraśnik , Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2377 mb. 2024-04-05 11:27
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 14/1, 15/1, 16, 19/2 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 1410 mb." 2024-04-05 11:27
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drawno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej na działkach 6/1,7, 8/1,9,/10,/11/1 obręb Słutowo, Gmina Recz na terenie Nadleśnictwa Drawno na odcinku ok. 2378 mb." 2024-04-05 11:26
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rekultywacja istniejącego , zaniedbanego stawu rybnego ziemnego Nr 8 na zbiornik retencyjny o charakterze zbiornika rekreacyjnego" 2024-04-05 11:26
dokument Ogłoszenie dotyczace wezwania uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na: budowie odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz. 2024-04-05 11:25