Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Recza - W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - ul. Kolejowej o nr działki 144/6

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 21 marca 2012 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności udziału do 19/30 części w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008, m. Recz ul. Kolejowej o nr działki 144/6 o powierzchni 0,0596 ha i 144/5 o pow. 0,1375 ha.

W ewidencji gruntów nieruchomość o nr działki 144/6 zapisana jest pod symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane z przeznaczeniem pod budowę 19 segmentów garażowych a działka nr 144/5 pod symbolem dr - droga.

 

Cena wywoławcza 1/30 części w nieruchomości gruntowej o nr działki 144/5 i 144/6 do przetargu wynosi – 1 900,00 zł(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00023688/0.

 

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a w ustaleniach uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: KS – tereny obsługi komunikacji, ZI – tereny zieleni izolacyjnej. Ponadto z posiadanych przez Urząd Miejski informacji wynika, że ww. nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedażynieruchomościpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży wraz z kosztami winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­2 maja 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 21 marca 2012 r.

 

Sporz./Spr.

Janina Maria Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 22-03-2012 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 22-03-2012 08:44